Co to jest rytm zatokowy w EKG

Głównym organem ludzkiego ciała, który zaopatruje wszystkie jego tkanki w krew, jest serce. Stopień nasycenia mózgu tlenem i aktywność funkcjonalna całego organizmu zależą od systematycznych skurczów jego mięśni. Aby pobudzić tkankę mięśniową serca, wymagany jest impuls (sygnał elektryczny) z przewodzących kardiomiocytów.

Zwykle wstrząsy te są wytwarzane przez węzeł zatokowy - charakterystyka tętna zależy od ich częstotliwości i lokalizacji. We współczesnej medycynie choroby układu sercowo-naczyniowego są wykrywane za pomocą specjalnej metody badania - elektrokardiogramu. Praktykujący specjaliści przepisują go w celu diagnozowania patologii mięśnia sercowego, monitorowania przebiegu istniejących dolegliwości, przed jakąkolwiek interwencją chirurgiczną oraz w celach profilaktycznych.

Wyniki EKG dostarczają lekarzom szczegółowych informacji o czynności serca. W naszym artykule przedstawimy informacje o cechach i parametrach normalnego tętna, możliwych odchyleniach. Powiemy również naszym czytelnikom, jaki jest rytm zatokowy na EKG i jak określić jego patologiczne objawy.

Charakterystyka tętna

Występowanie zjawisk elektrycznych w sercu spowodowane jest ruchem jonów sodu i potasu w komórkach mięśnia sercowego, co stwarza niezbędne warunki do pobudzenia, skurczu, a następnie przejścia do stanu początkowego mięśnia sercowego. Aktywność elektryczna jest charakterystyczna dla wszystkich typów komórek mięśnia sercowego, jednak tylko kardiomiocyty układu przewodzącego mają spontaniczną depolaryzację..

Rytm zatokowy jest uważany za jeden z najważniejszych parametrów prawidłowej pracy serca, co wskazuje, że źródło skurczów mięśni pochodzi z węzła Keitha-Flacka (lub obszaru zatokowego serca). Regularne powtarzanie pojawiających się impulsów serca określa się na kardiogramie zarówno u osób zdrowych, jak iu pacjentów z patologiami serca.

Dekodowanie EKG odbywa się zgodnie z następującym schematem:

 • ocena regularności tętna;
 • liczenie liczby skurczów mięśnia sercowego;
 • określenie „rozrusznika” - źródła powstania i przewodzenia pobudzenia w mięśniu sercowym;
 • badanie funkcji przewodzenia pulsu przez serce.

Tętno zdrowej osoby dorosłej waha się od 60 do 90 uderzeń na minutę. Tachykardia wskazuje na wzrost częstości akcji serca, bradykardia - spadek. Aby określić „rozrusznik serca” (obszar mięśnia sercowego generujący impulsy), ocenia się przebieg pobudzenia w górnych odcinkach - przedsionkach. Wskaźnik ten ustala się na podstawie stosunku zębów kompleksu komorowego. Rytm zatokowy, pionowe położenie EOS (elektryczna oś serca, która odzwierciedla cechy jego struktury) i normalne tętno wskazują na brak w ciele pacjenta jakichkolwiek odchyleń w pracy mięśnia sercowego.

Co oznacza rytm zatokowy??

Struktura mięśnia sercowego składa się z czterech komór oddzielonych zaworami i przegrodami. W prawym przedsionku, w obszarze zbiegu żyły głównej górnej i dolnej, znajduje się pewien ośrodek, składający się z określonych komórek, które wysyłają impulsy elektryczne i ustalają rytm regularnych powtórzeń skurczów mięśni - węzeł zatokowy.

Tworzące go kardiomiocyty są zgrupowane w wiązki, mają kształt wrzecionowaty i charakteryzują się słabą funkcją skurczową. Jednak są one również zdolne do generowania wyładowań, podobnie jak procesy neuronów glejowych. Węzeł zatokowy wyznacza tempo pracy mięśnia sercowego, dzięki czemu zapewniony jest prawidłowy dopływ krwi do tkanek organizmu człowieka.

Dlatego utrzymanie regularnego rytmu zatokowego jest niezwykle ważne w ocenie czynności serca. Na EKG wskaźnik ten oznacza, że ​​puls pochodzi dokładnie z węzła głównego (zatokowego) - norma to 50 uderzeń na minutę. Jej zmiana świadczy o tym, że energia elektryczna pobudzająca mięsień sercowy pochodzi z innej części serca..

Podczas interpretacji ostatecznych danych kardiogramu zwraca się szczególną uwagę na:

 • na QRS (zespole komorowym) po załamku P;
 • dla interwału (przedziału czasu) PQ - standardowo jego zakres wynosi od 120 do 200 milisekund;
 • kształt fali P, która musi być stała w każdym punkcie pola elektrycznego;
 • dla przedziałów P-P są podobne do granicy przedziałów R-R;
 • na segment T obserwuje się za każdym załamkiem P..

Oznaki naruszenia

Nie każda współczesna osoba może pochwalić się brakiem problemów z sercem. Bardzo często podczas wykonywania EKG wykrywa się takie stany patologiczne, jak blokada, która jest wyzwalana przez zmianę w przekazywaniu impulsów z układu nerwowego bezpośrednio do serca, arytmię, spowodowaną rozbieżnością w systematyczności i kolejności skurczów mięśnia sercowego. Nieregularny rytm zatokowy, na co wskazuje zmiana wskaźnika kardiograficznego - odległość między zębami kardiogramu, może wskazywać na dysfunkcję „rozrusznika”.

Rozpoznanie zespołu chorego węzła zatokowego ustala się na podstawie danych klinicznych i częstości akcji serca. Do określenia tego parametru lekarz interpretując wyniki EKG stosuje następujące metody obliczeniowe: liczbę 60 należy podzielić przez przedział R-R wyrażony w sekundach, pomnożyć liczbę 20 przez liczbę zębów zespołów komorowych wykonanych w ciągu trzech sekund.

Naruszenie rytmu zatokowego na EKG oznacza następujące odchylenia:

 • arytmia - różnice w odstępach czasu R-R przekraczają 150 milisekund, najczęściej zjawisko to obserwuje się podczas wdechu i wydechu i wynika z tego, że w tym momencie zmienia się liczba uderzeń;
 • bradykardia - częstość akcji serca poniżej 60 uderzeń / min, odstęp P-P zwiększa się do 210 ms, zachowana jest poprawność propagacji impulsu wzbudzenia;
 • sztywny rytm - zanik jego fizjologicznej nieregularności z powodu upośledzonej regulacji neurowegetatywnej, w tym przypadku następuje zmniejszenie odległości R-R o 500 ms;
 • tachykardia - częstość akcji serca przekracza 90 uderzeń / min, przy wzroście liczby skurczów mięśnia sercowego do 150 uderzeń / min, obserwuje się wstępujące uniesienie odcinka ST i zstępujące obniżenie odcinka PQ, może wystąpić blok przedsionkowo-komorowy II stopnia.

Przyczyny arytmii zatokowej

Podniecenie pacjenta może być spowodowane raportem EKG, który wskazuje na nieregularność i niestabilność rytmu zatokowego. Najczęstsze przyczyny takich odchyleń to:

 • nadużywanie alkoholu;
 • wrodzone lub nabyte wady serca;
 • palenie;
 • wypadanie płatka zastawki mitralnej;
 • ostra niewydolność serca;
 • zatrucie organizmu substancjami toksycznymi;
 • niekontrolowane stosowanie glikozydów nasercowych, diuretyków i leków przeciwarytmicznych;
 • zaburzenia nerwicowe;
 • zwiększony poziom hormonów tarczycy.

Jeśli nieregularność rytmu zatokowego nie zostanie wyeliminowana przez wstrzymanie oddechu i testy lekowe, charakteryzuje to obecność pacjenta:

 • kardiomiopatia;
 • zapalenie mięśnia sercowego;
 • choroba niedokrwienna;
 • patologie układu oskrzelowo-płucnego;
 • niedokrwistość;
 • ciężka postać wegetatywnej dystonii naczyniowej;
 • dyplomacja jamy serca;
 • choroby gruczołów dokrewnych;
 • zaburzenia metabolizmu elektrolitów.

Funkcje u małych pacjentów

Parametry kardiogramu dziecka znacznie odbiegają od wyników EKG dorosłego - każda matka wie, jak często bije serce jej dziecka. Fizjologiczną tachykardię wyjaśniają anatomiczne cechy ciała dziecka:

 • do 1 miesiąca tętno waha się od 105 do 200 uderzeń / min;
 • do 1 roku - od 100 do 180;
 • do 2 lat - od 90 do 140 lat;
 • do 5 lat - od 80 do 120 lat;
 • do 11 lat - od 75 do 105;
 • do 15 - od 65 do 100.

Rytm pochodzenia zatokowego jest rejestrowany u dzieci bez wad mięśnia sercowego, aparatu zastawkowego czy naczyń krwionośnych. Zwykle na graficznym zapisie EKG segmenty P przed skurczem komory powinny mieć ten sam kształt i wartość, tętno nie powinno przekraczać wskaźników wieku. Niestabilne tętno i ektopia zatoki jest sygnałem do poszukiwania niekorzystnych czynników wywołujących spadek aktywności głównego węzła układu przewodzenia serca.

Syndrom osłabienia węzła zatokowego obserwuje się u wcześniaków, niemowląt, u których wystąpił niedobór tlenu podczas rozwoju wewnątrzmacicznego, noworodków z wysokim ciśnieniem krwi wewnątrz czaszki, niemowląt z niedoborem witaminy D, młodzieży - procesy zmiany rytmu związane są z szybkim rozwojem organizmu dziecka i dystonią wegetatywną. Fizjologiczne zaburzenia rytmu zatokowego ustępują bez specjalnego leczenia wraz z poprawą regulacji skurczów serca i dojrzewaniem ośrodkowego układu nerwowego.

Dysfunkcja rytmu zatokowego o charakterze patologicznym może być spowodowana ciężkim procesem infekcyjnym i zapalnym, predyspozycjami genetycznymi, wrodzonymi anomaliami strukturalnymi i deformacjami mięśnia sercowego. W takim przypadku kardiolog przepisuje środki terapeutyczne i profilaktyczne dla małego pacjenta w warunkach ciągłego monitorowania czynności funkcjonalnej serca..

Podsumowując powyższe informacje, chciałbym dodać, że EKG jest prostą i niedrogą metodą diagnostyczną, dzięki której w krótkim czasie można wykryć naruszenia funkcji mięśnia sercowego. Jednak w przypadku poważnych zmian patologicznych ta technika nie wystarczy do postawienia ostatecznej diagnozy - pacjentowi przepisuje się echokardiografię, USG serca i badanie wieńcowe jego naczyń.

801 rytmu zatokowego, co to znaczy

Przyczyny i leczenie tachykardii zatokowej

Walczy bezskutecznie z NADCIŚNIENIEM przez wiele lat?

Dyrektor Instytutu: „Zdziwisz się, jak łatwo można leczyć nadciśnienie, przyjmując je codziennie.

Pierwszym dźwiękiem, który człowiek słyszy jeszcze przed urodzeniem, jest rytmiczny dźwięk bicia serca matki, a potem jego własnego serca. W rzeczywistości całe życie człowieka podlega różnym rytmom - codziennym, rocznym, sezonowym, ale najważniejsze jest oczywiście tętno. Dlatego jest to szczególnie niebezpieczne, jeśli wystąpi awaria, naruszenie rytmu bicia serca. Jednym z tych zaburzeń jest tachykardia zatokowa..

 • Rodzaje zaburzeń rytmu serca
 • Przyczyny choroby
 • Objawy i rozpoznanie choroby
 • Leczenie patologicznej tachykardii zatokowej

Serce człowieka, jak każdy mięsień, kurczy się pod wpływem impulsu nerwowego. Do rytmicznego skurczu potrzebny jest rytmiczny impuls. Wiadomo też, że serce jest systemem całkowicie autonomicznym, niezależnym (i maksymalnie chronionym) od sygnałów zewnętrznych. W końcu możemy nawet przestać oddychać z własnej woli, ale tylko na wpół mityczni indyjscy jogini mogą wydać bezpośrednie polecenie sercu..

W leczeniu nadciśnienia nasi czytelnicy z powodzeniem używali ReCardio. Widząc taką popularność tego narzędzia, postanowiliśmy zwrócić na nie uwagę..
Przeczytaj więcej tutaj...

A jeśli tak, to źródła rytmicznych impulsów, które powodują skurcze mięśnia sercowego, należy szukać w samym sercu. Rzeczywiście, węzeł zatokowy to kamerton serca, jego funkcja nazywa się sterownikiem tętna lub rozrusznikiem serca. Węzeł zatokowy lub zatokowo-przedsionkowy znajduje się u podstawy żyły głównej w sklepieniu prawego przedsionka i jest złożonym przeplotem włókien tkanki sercowo-mięśniowej z zakończeniami komórek nerwowych - neuronów, łączących węzeł zatokowy z autonomicznym układem nerwowym.

Koordynację skurczów serca zapewnia złożony system przewodzący, który zapewnia dystrybucję impulsów zatokowych przez mięśnie mięśnia sercowego. Warto zauważyć, że w przypadku uszkodzenia węzła zatokowego inne części układu przewodzenia serca mogą przejąć funkcje rozrusznika. W tym przypadku nazywane są rozrusznikami drugiego rzędu..

Rodzaje zaburzeń rytmu serca

Rytm generowany przez oscylacje generowane przez węzeł zatokowy jest w normalnych warunkach nazywany normalnym rytmem zatokowym. Jednak często spotyka się różne anomalie funkcji kurczliwości serca, które w zależności od charakteru zaburzeń dzieli się na następujące grupy:

 1. Tachykardia zatokowa to szybkie bicie serca. Tachykardia jest zwykle definiowana jako stan, w którym tętno przekracza 90 razy w ciągu jednej minuty. Tachykardia zatokowa może być zarówno fizjologiczna, jak i patologiczna. Fizjologiczny, czyli normalny tachykardia niezwiązana z patologią jest naturalną odpowiedzią serca na zwiększone zapotrzebowanie tkanek i narządów na tlen oraz usuwanie produktów rozpadu spowodowanych wysiłkiem fizycznym.
 2. Z drugiej strony bradykardia zatokowa wiąże się z wolnym tętnem. Tętno z bradykardią może spaść do czterdziestu, a nawet trzydziestu razy na minutę. Jeśli dana osoba nie odczuwa dyskomfortu lub pogorszenia samopoczucia, a zmniejszenie częstości skurczów serca nie jest objawem żadnej choroby, wówczas bradykardię również uważa się za fizjologiczną i nie wymaga leczenia.
 1. Arytmia zatokowa jest w każdym razie patologią i wymaga leczenia. Szczególnie niebezpieczne jest tzw. Migotanie przedsionków - chaotyczne skurcze komór. Zjawisko to prowadzi do niewydolności serca - niedostatecznego dopływu krwi do narządów i tkanek. Jeśli migotanie przedsionków jest związane z ciężkim tachykardią (częstotliwość skurczów 200 na minutę lub więcej), wówczas ten stan nazywa się migotaniem. Migotanie jest niezwykle niebezpieczne i bez szybkiego leczenia interwencja prawie zawsze kończy się śmiercią.

Przyczyny choroby

Fizjologiczna tachykardia, oprócz wspomnianej już aktywności fizycznej, to napoje z kofeiną, silne emocje, przypływ adrenaliny. Patologiczny tachykardia zatokowa jest objawem chorób, zarówno bezpośrednio związanych z czynnością serca (tachykardia wewnątrzsercowa), jak i niezwiązanych z nią (tachykardia pozasercowa).

Wewnątrzsercowe przyczyny tachykardii obejmują:

 • niewydolność serca;
 • niedokrwienie serca;
 • zawał mięśnia sercowego;
 • zapalenie mięśnia sercowego.

Pozasercowe przyczyny tachykardii są następujące:

 • gorączka;
 • niedokrwistość;
 • dysfunkcja tarczycy;
 • kardiopsychoneurosis.

Tachykardia zatokowa wywołana różnymi lekami nazywana jest tachykardią farmakologiczną. Tachykardia farmakologiczna jest spowodowana przez:

 • atropina
 • alkohol
 • kofeina
 • adrenalina
 • hormony tarczycy.

Również tachykardia zatokowa jest prawie zawsze obserwowana przy podwyższonej temperaturze ciała, ostrej utracie krwi, uduszeniu. Niektóre leki mogą również powodować tachykardię.

Do tej pory nie udało się ostatecznie wyjaśnić przyczyn tzw. Nieodpowiedniego częstoskurczu zatokowego, dość rzadkiej i niedostatecznie zbadanej choroby, która najczęściej występuje u młodych kobiet. Charakteryzuje się utrzymującym się szybkim biciem serca w spoczynku, które wzrasta nieproporcjonalnie wraz z wysiłkiem fizycznym. Nawet umiarkowana aktywność fizyczna prowadzi do silnego wzrostu częstoskurczu..

Objawy i rozpoznanie choroby

Jeśli zaburzenie rytmu ma charakter patologiczny, bolesny i wymaga leczenia, zwykle pojawiają się następujące objawy tachykardii zatokowej:

 • wrażliwe tętno (serce „wyskakuje” z klatki piersiowej) przy braku aktywności fizycznej;
 • pacjent odczuwa duszność, zawroty głowy, nudności;
 • prawdopodobnie pocenie się bez uczucia gorąca („wpada w zimny pot”)

Tachykardia zatokowa objawia się w EKG z częstością skurczów ponad 90 razy na minutę przy zachowaniu ogólnego rytmu skurczów serca. Dodatnia fala P w odprowadzeniach I, II, aVF, V4-V6. Występuje wyraźny spadek amplitudy fali T..

EKG pacjenta z częstoskurczem zatokowym

Dobre wyniki w diagnostyce tachykardii zapewnia holterowski monitoring EKG - długotrwała (do 48 godzin) obserwacja czynności serca za pomocą EKG. Do monitorowania metodą Holtera stosuje się specjalne miniaturowe urządzenia rejestrujące..

Leczenie patologicznej tachykardii zatokowej

Leczenie tachykardii zatokowej to błędna koncepcja, chorobę należy leczyć, a nie jej objaw. Jednak w niektórych przypadkach konieczne jest zatrzymanie tachykardii. W tym celu stosuje się leki takie jak komcor, omakor, lozap. W przypadku napadu tachykardii należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem..

Zdrowe serce to klucz do długiego życia. Traktuj swój „motor” z należytą uwagą i szacunkiem, a nagrodą będzie zdrowie i długowieczność.

- pozostawiając komentarz, akceptujesz Umowę użytkownika

 • Niemiarowość
 • Miażdżyca tętnic
 • Żylaki
 • Varicocele
 • Żyły
 • Hemoroidy
 • Nadciśnienie
 • Niedociśnienie
 • Diagnostyka
 • Dystonia
 • Uderzenie
 • Zawał serca
 • Niedokrwienie
 • Krew
 • Operacje
 • Serce
 • Statki
 • Angina pectoris
 • Częstoskurcz
 • Zakrzepica i zakrzepowe zapalenie żył
 • Herbata serca
 • Hypertonium
 • Bransoletka uciskowa
 • Normalife
 • Allapinin
 • Asparkam
 • Detralex

Tachykardia zatokowa serca jest chorobą, w której rytm zatokowy staje się częstszy, a tętno przekracza 100 uderzeń na minutę. Choroba jest szczególnym rodzajem tachyarytmii nadkomorowej. W szczególnych przypadkach stan ten jest normalny, ale w większości sytuacji tachykardia zatokowa objawia się na tle patologicznych zmian w pracy układu sercowo-naczyniowego.

U absolutnie zdrowej osoby taka porażka może się zdarzyć w sytuacjach stresowych i po dużym wysiłku fizycznym. W tym przypadku częstość tętna gwałtownie wzrasta do 140-160 uderzeń na minutę. Większość ludzi zauważa, że ​​w takich chwilach wyraźnie czują pracę serca. W przypadku patologicznej tachykardii następuje systematyczny wzrost częstości akcji serca. W stanie spokoju serce pacjenta wykonuje 95-110 uderzeń w ciągu 1 minuty.

Określenie częstoskurczu zatokowego na EKG jest dość trudne, nie ma wartości zewnętrznych, obserwuje się tylko wzrost częstości akcji serca. Podobna choroba często objawia się u kobiet w ciąży, wynika to z faktu, że serce matki musi zapewnić wszystkie niezbędne 2 organizmy. Choroba objawia się u osób w różnym wieku, należy zapoznać się z jej objawami.

 1. Objawy i przejawy
 2. Przyczyny
 3. Diagnostyka
 4. Funkcje leczenia
 5. Pierwsza pomoc

Objawy i przejawy

Osoba może nie być świadoma wystąpienia choroby przez długi czas. W przypadku tachykardii zatokowej charakterystyczny jest przebieg bezobjawowy. Po kilku latach od wystąpienia choroby pacjent zaczyna narzekać na zawroty głowy, przyspieszenie akcji serca i omdlenia. W niektórych przypadkach pojawia się ból „sztyletu” w okolicy serca. W takiej chwili trudno jest się poruszać..

Kiedy postępuje tachykardia zatokowa, pojawiają się inne objawy:

 • zawroty głowy, często z utratą przytomności;
 • ciągła słabość;
 • zwiększone zmęczenie;
 • duszność w spoczynku;
 • niskie ciśnienie krwi.

Objawy tachykardii zatokowej można łatwo pomylić z innymi chorobami serca. Najlepszą profilaktyką chorób serca jest coroczne badanie lekarskie z obowiązkowym EKG..

Obecność tachykardii można określić samodzielnie w domu. Aby to zrobić, musisz codziennie mierzyć puls w spokojnym stanie przez 2 tygodnie. Szybkość skurczów dla osoby dorosłej wynosi 70 uderzeń na minutę. Ważne jest, aby pamiętać, że jeśli wartość tętna przekracza 100 uderzeń na minutę, należy koniecznie skonsultować się z kardiologiem. Może to być znak ostrzegawczy przed wystąpieniem choroby..

Przyczyny

Główną przyczyną tachykardii zatokowej jest zwiększona aktywność węzła zatokowego. Ludzkie ciało zostało zaprojektowane w taki sposób, aby ludzie nie czuli bicia serca w normalnym rytmie. Ale jeśli liczba uderzeń serca przekracza 90 uderzeń na minutę, osoba doświadcza nieprzyjemnych bolesnych wrażeń.

Często tętno człowieka przekracza 150 uderzeń na minutę. Nie jest to krytyczne, jeśli takie sytuacje rzadko się zdarzają. Główne przyczyny takich przejawów to:

 1. Nadmierna aktywność fizyczna.
 2. Chwile silnego, emocjonalnego przewrotu.
 3. Stosowanie leków.
 4. Spożycie alkoholu.
 5. Zatłoczenie w pokoju.
 6. Nadmierne spożycie pokarmu.

Jeśli choroba przejawia się w momencie działania czynników szkodliwych, nie wymaga leczenia. Tętno powróci do normy natychmiast po wyizolowaniu negatywnych przyczyn.

Leczenie tachykardii zatokowej wykonuje się, gdy choroba jest spowodowana patologią mięśnia sercowego i węzła zatokowego. W takich przypadkach choroba może być zwiastunem zawału mięśnia sercowego..

Występuje patologiczna tachykardia zatokowa:

 • z wrodzonymi wadami serca;
 • z przewlekłą niewydolnością serca;
 • po zawale mięśnia sercowego;
 • z chorobą niedokrwienną serca;
 • jako przejaw choroby sercowo-naczyniowej;
 • po nerwicach;
 • z chorobami endokrynologicznymi;
 • na tle gruźlicy lub sepsy;
 • u narkomanów w okresie odwyku.

Leczenie tachykardii zatokowej przeprowadza się po całkowitym badaniu.

Diagnostyka

W przypadku ciągłego niepokoju pacjenta przez objawy tachykardii kardiolog przepisuje pełne badanie. Aby zidentyfikować czynnik negatywny, ważne jest zbadanie cech życia i pracy pacjenta. Pacjent musi przejść:

 1. EKG.
 2. Chemia krwi.
 3. Ogólna analiza moczu.
 4. Echokardiografia.

Na podstawie wyników tych badań pacjentowi przepisuje się leczenie. Pacjent jest badany przez kardiologa 1 raz na 6 miesięcy. W niektórych przypadkach wymagana jest konsultacja z neurologiem.

To, czy tachykardia zatokowa jest niebezpieczna, zależy od stanu zdrowia. Dla zdrowej osoby choroba nie jest groźna, ale może pogorszyć przebieg istniejących chorób serca.

Funkcje leczenia

Dla skutecznego leczenia ważne jest, aby zidentyfikować i wyeliminować przyczynę wywołującą tachykardię. W ramach kompleksowego leczenia szczególne miejsce zajmuje dieta i wyważony tryb życia. Pacjentowi nie wolno pić alkoholu i palić.

Jeśli tachykardia występuje na tle stresu, pacjentowi przepisuje się następujące preparaty ziołowe:

 • wywar z waleriany;
 • napar z piwonii, matki lub głogu.

Produkt leczniczy dobierany jest indywidualnie. W zależności od przyczyn tachykardii lekarz może przepisać przyjmowanie witamin, które mają ogólny wpływ wzmacniający na organizm. Jeśli leczenie ziołowe nie działa, przepisywane są blokery kanału wapniowego..

Pierwsza pomoc

W przypadku nagłego ataku tachykardii pacjent potrzebuje pomocy w nagłych wypadkach. W takim przypadku życie człowieka całkowicie zależy od jego znajomości pierwszej pomocy w momencie ataku. Algorytm działań jest przydatny dla wielu osób:

 1. Zapewnij przepływ powietrza. Aby to zrobić, musisz wyjść na zewnątrz lub otworzyć okna.
 2. W przypadku zawrotów głowy należy skontaktować się z osobami znajdującymi się w pobliżu.
 3. Połóż ręcznik zamoczony w zimnej wodzie na czole lub po prostu umyj twarz.
 4. Wstrzymaj oddech.

Ostatni punkt pomaga znacznie zmniejszyć liczbę uderzeń serca bez przyjmowania leków. Jeśli stan pacjenta pogorszy się po wykonaniu tych czynności, należy wezwać karetkę.

W leczeniu nadciśnienia nasi czytelnicy z powodzeniem używali ReCardio. Widząc taką popularność tego narzędzia, postanowiliśmy zwrócić na nie uwagę..
Przeczytaj więcej tutaj...

Tachykardia zatokowa nie jest klasyfikowana jako groźna choroba układu sercowo-naczyniowego. Należy jednak uważać na pracę serca, aw przypadku objawów szukać pomocy medycznej, szczególnie dla osób z przewlekłymi chorobami serca.

Rytm zatokowy na EKG: co to jest, normy i rodzaje odchyleń, dodatkowa diagnostyka i metody leczenia

Rytm rytmu serca jest wskaźnikiem normalnego funkcjonowania serca w EKG: dopuszczalna częstotliwość skurczów narządu mięśniowego i równe odstępy między uderzeniami.

Nie oznacza to jednak, że na tle formalnie dopuszczalnych liczb i danych nie może dojść do naruszeń..

Aby położyć kres temu pytaniu, wymagana jest diagnostyka instrumentalna. Rutynowe techniki, takie jak osłuchiwanie i liczenie liczby skurczów na minutę, nie wystarczą.

W przypadku wykrycia zaburzeń wskazana jest terapia zachowawcza..

Praktycznie nie stosuje się technik chirurgicznych, jednak stosuje się je również w przypadku wykrycia wad, wad anatomicznych, wad wrodzonych budowy serca.

Co to jest rytm zatokowy

Rozważane zjawisko jest uważane za fizjologiczne, normalne. Wszystkie inne opcje odnoszą się do odchyleń o różnym nasileniu.

Jak już wspomniano, jest to złożony wskaźnik. Tętno zatokowe oznacza kombinację normalnej liczby uderzeń na minutę i równych odstępów między każdym uderzeniem.

Charakterystyczne cechy odpowiedniej pracy serca są reprezentowane przez szereg formalnych momentów, które znajdują się na kardiogramie:

 • Tętno (liczba ruchów skurczowych w całym cyklu: skurcz-rozkurcz) wynosi od 60 do 90 uderzeń na minutę, u niektórych osób można zwiększyć do 100, ale nie więcej.
 • Przejrzystość odstępów między kolejnymi ruchami. Nie można tego wykryć rutynowymi metodami, ponieważ wymagany jest sprzęt.
 • Załamek P (specjalny formalny wskaźnik na wykresie z EKG) ma zawsze tę samą wysokość, nie jest zdeformowany, pojawia się w identycznych momentach.
 • Szerokość zespołu QRS jest mniejsza niż 0,12 sekundy.

Istnieją inne wskaźniki, które są oceniane przez specjalistów podczas diagnostyki..

Podsumowując, można powiedzieć, że normalnym, prawidłowym rytmem serca u zdrowej osoby jest zawsze zatokowy.

To nie jest patologia, ale termin medyczny oznaczający odpowiedni stan narządu mięśniowego (przynajmniej na pierwszy rzut oka).

Rodzaje naruszeń i ich charakterystyka w EKG

Normalna wydajność to nie wszystko. Ważne jest również, aby ocenić inne komponenty. W związku z tym można znaleźć grupy zaburzeń o niejednorodnym charakterze.

Nadmierna regularność rytmu

Innymi słowy, jego sztywność. Serce staje się zbyt „niezdarne”, praktycznie nie reaguje na bodźce zewnętrzne.

Zwykle bodźce powinny wywoływać zmianę tętna przez rodzaj przyspieszenia na tle aktywności fizycznej, spadek liczby uderzeń nocnych w spoczynku, produkcję melatoniny i zmniejszenie syntezy kortyzolu. W tym przypadku nie jest to przestrzegane.

Trudno jest wykryć problem, lekarze mogą przyjąć odpowiedni i stabilny rytm jako normę, a nawet standard.

Wykrywanie jest możliwe na podstawie wyników codziennego monitorowania metodą Holtera lub poprzez testy wysiłkowe (ergometria rowerowa).

Stan ten niesie nieoczywiste niebezpieczeństwo. Przy sztywności rytm zatokowy jest formalnie zachowany, ale możliwa jest ciężka niedotlenienie, niedostateczne krążenie krwi w narządach, tkankach, zwłaszcza mózgu, po jakiejkolwiek aktywności.

Dlatego zaleca się dokładniejsze badanie pacjentów. Ponadto, jeśli istnieją czynniki ryzyka.

Częstoskurcz

Przyspieszone tętno zatokowe to zróżnicowana grupa zaburzeń. W tym przypadku mówimy o tachykardii zatokowej, gdy wskaźniki są normalne (równe odstępy i inne), ale częstotliwość skurczów wzrasta do 100 lub więcej.

Zwykle - jest to wskazanie zaburzeń czynnościowych układu nerwowego, stanu hormonalnego. Możliwe są również inne opcje.

Omawiany proces patologiczny nie stanowi wielkiego zagrożenia dla życia, ale w niektórych przypadkach zaburzenie jest przebrane za inne.

Pacjent, osoba bez wiedzy medycznej, najprawdopodobniej nie będzie w stanie samodzielnie odróżnić tachykardii zatokowej od napadowej (znacznie bardziej niebezpiecznej), dlatego we wszystkich przypadkach zaleca się konsultację z lekarzem.

Przyspieszona szybkość wymaga stosowania leków, takich jak beta-blokery, tylko w skrajnych przypadkach.

Spowolnienie rytmu zatokowego

Rytm zatokowy ze zmniejszeniem częstości akcji serca to kolejna opcja kliniczna, nazywana bradykardią. Towarzyszy spadek liczby uderzeń narządu mięśniowego o mniej niż 60 na minutę.

Związany z charakterystycznymi objawami tylko we wczesnym okresie. Następnie, gdy się do tego przyzwyczaisz, odchylenia od strony dobrego samopoczucia idą na marne, a osoba przestaje dostrzegać problem..

Arytmia zatokowa

Ogólna nazwa procesów patologicznych połączonych pewnym kryterium. W tym przypadku mówią o mijaniu poszczególnych uderzeń z formalnym zachowaniem prawidłowego, zatokowego rytmu.

Towarzyszą temu niezwykle bolesne objawy, uczucie ucisku w klatce piersiowej, strach. Pacjentowi wydaje się, że serce się zatrzymuje. Aby uzyskać szczegółowy przegląd arytmii zatokowej, przeczytaj tutaj.

Extrasystole

Dokładne przeciwieństwo poprzedniej opcji. W takim przypadku pojawienie się niezwykłych skurczów jest wykrywane w określonych momentach..

Pojedyncze epizody nie są niebezpieczne. Jeśli występują w grupach, możliwe jest zatrzymanie akcji serca i śmierć pacjenta..

Niemożliwe jest również samodzielne rozróżnienie pojedynczych i sparowanych dodatkowych skurczów, wymagana jest elektrokardiografia. Przeczytaj więcej o naruszeniu tutaj.

Zespół chorej zatoki

Daje typową triadę zjawisk: krytycznie niskie tętno (około 50 uderzeń na minutę lub nawet mniej), przenoszenie uderzeń (zdarzenia arytmiczne), regularne okresy spontanicznej tachykardii.

Takie ataki trwają nie dłużej niż pół godziny. W zaawansowanych stadiach zaburzenia możliwe są opcje. Przeczytaj więcej o naruszeniu w tym artykule..

Wszystkie opisane patologie są wykrywane podczas diagnozy. Ale jeszcze przed momentem badań instrumentalnych trzeba zwrócić uwagę na dobre samopoczucie.

Jeśli nie ma dyskomfortu lub pacjent nie wie, co go spowodowało, nie będzie zachęty do wizyty u lekarza.

Na jakie znaki warto zwrócić uwagę

Zaburzenia rytmu. Rzecz oczywista. Objawia się przyspieszeniem lub zwolnieniem tętna. Subiektywnie odczuwalne tylko na wczesnym etapie procesu patologicznego.

Wraz z dalszym postępem obraz kliniczny zaciera się, osoba przestaje odczuwać, że dzieje się z nią coś nienormalnego.

 • Bóle w klatce piersiowej o różnym nasileniu. Nie zawsze znaleziono. W prawie wszystkich przypadkach wskazane jest dodatkowe (pierwotne lub wtórne) naruszenie ukrwienia mięśnia sercowego. Początkowe stadia niewydolności wieńcowej, choroby niedokrwiennej serca. Z natury dyskomfort jest zawsze uciskany, palący, pękający.
Uwaga:

Mrowienie i tym bardziej lumbago raczej wykluczają sercową przyczynę zaburzenia.

 • Wyzysk. Nadpotliwość. Może wystąpić jako część reakcji kolaptoidalnych na tle gwałtownego spadku częstości akcji serca i ciśnienia krwi lub jako trwały objaw nieznanego pochodzenia.
 • Zmęczenie, zmęczenie. Rozwija się spontanicznie, zawsze towarzyszy pacjentowi lub przez większość czasu. Przyczyną jest niewystarczające ukrwienie mózgu, przejście organizmu w tryb „ekonomiczny”.
 • Duszność. Po pierwsze na tle aktywności fizycznej. Jego intensywność może być taka, że ​​pacjent nie zauważy problemu. Dotarcie do objawu wymaga ekstremalnego stresu. Następnie na tle odpoczynku, nawet w pozycji leżącej, siedząc. Zwykle na etapie ciężkiego zaburzenia pacjenci już wiedzą, że istnieje jakieś zaburzenie.
 • Bóle głowy, objawy neurologiczne. Z tyłu głowy skronie. Również zawroty głowy, niezdolność do poruszania się w przestrzeni, niedowłady, problemy z wrażliwością i inne chwile.
 • Bladość skóry, błony śluzowe. Również płytki paznokcia. Skóra właściwa nabiera charakterystycznego marmurowego odcienia, prześwitują przez nią naczynia, powstaje typowy wzór.
 • Sinica rąk i nóg, trójkąt nosowo-wargowy. Niebieska skóra.
 • Obrzęk. Początkowo dotyczy to tylko kończyn obwodowych. Następnie całe ciało, co wskazuje na postęp patologii.
 • Bezsenność. Częste nocne przebudzenia. Objaw jest wyjątkowo boleśnie tolerowany przez pacjentów, ponieważ nasila się zmęczenie.
 • Zaburzenia psychiczne typu depresja i nerwica. Znak upośledzonego krążenia mózgowego.

Przyczyny odchyleń

Same zaburzenia rytmu zatokowego nie są pierwotne. Są zawsze objawowe, to znaczy rozwijają się na tle różnych procesów patologicznych. Obejmują one następujące diagnozy:

 • Przewlekła niewydolność serca. Rozwija się stopniowo, z biegiem lat, chyba że mówimy o ostrej postaci (i to jest natychmiast zauważalne, może być zamaskowane jako zawał serca). W przebiegu przewlekłym objawy są stopniowo nawarstwiane..

Zaburzenia rytmu z formalnym zachowaniem typu zatokowego występują tylko na początkowym etapie.

W miarę postępu choroby pojawia się migotanie komór, rzadziej migotanie przedsionków, ciężkie ciężkie zaburzenia rytmu, śmiertelne.

 • Niewydolność wieńcowa. W tym przypadku mówimy o dławicy piersiowej. Przemijające zaburzenie dopływu krwi do mięśnia sercowego.

Paradoksalnie to naruszenie może nie być niezależne, ale spowodowane przez inne choroby..

Kluczową różnicą w stosunku do zawału serca jest brak trwałych procesów niszczących we włóknach mięśniowych.

 • Wrodzone wady serca, wady nabyte. Niewydolność zastawek (aortalna, dwudzielna, trójdzielna), uszkodzenie przegrody, inne nieprawidłowości, w tym pochodzenie chromosomalne.

Prowokują nie tylko i nie tyle naruszeń na tle zachowanego rytmu zatokowego. Zwykle mówimy o poważniejszych zaburzeniach. Oprócz tak zwanych drobnych defektów, takich jak otwarte owalne okienko i inne.

 • Patologie układu nerwowego spowodowane nieprawidłowościami strukturalnymi lub funkcjonalnymi idiopatycznymi. Oznacza to, że możemy mówić zarówno o wariancie manifestacji z zależnością meteorologiczną, jak i o guzie mózgu, epilepsji, zakaźnych uszkodzeniach struktur mózgowych (zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu).
 • Choroba hipertoniczna. Stabilny wzrost ciśnienia krwi.
 • Zaburzenia endokrynologiczne. Liczny. Cukrzyca, zaburzenia syntezy hormonów kory nadnerczy (główne są kortyzol, norepinefryna), tarczycy (niedoczynność lub nadczynność tarczycy), przysadka mózgowa. Wykrywane podczas oceny profilu przez endokrynologa.
 • Zawał serca. Forma niewydolności wieńcowej. Towarzyszy mu zniszczenie mięśnia sercowego. W takim przypadku zaburzenia rytmu są wykrywane zarówno podczas ostrego epizodu, jak i po nim, w ramach etapu rehabilitacji..
 • Naruszenie przewodzenia impulsu bioelektrycznego z węzła zatokowego. Blok odnogi pęczka Hisa lub dodatkowe gałęzie (zespół WPW) powodujące nadmierne pobudzenie komór serca.

W tym artykule opisano wszystkie rodzaje blokad..

Dodatkowe egzaminy

Pod nadzorem kardiologa i innych lekarzy. Lista działań wygląda następująco:

 • Ustne kwestionowanie skarg. We wczesnych stadiach pacjent nie wskazuje na problemy z samopoczuciem, co jednak nie oznacza braku zaburzeń. Uprzedmiotowienie objawów znacznie upraszcza pracę lekarza, pozwala zorientować się w wektorze dalszej diagnostyki. Ale w ten sposób wiele punktów można znaleźć w trakcie technik instrumentalnych.
 • Biorąc wywiad. Niestabilny rytm może być wynikiem przebytych chorób, obecnych patologii, złych nawyków, kombinacji wielu czynników.
 • Pomiar ciśnienia krwi. W ramach identyfikacji przyczyny zaburzenia. Również tętno.

Poprzednia technika nie jest zbyt pouczająca: rejestruje wyniki statycznie w danym momencie.

Codzienne monitorowanie metodą Holtera pomaga rzucić światło na sytuację i spojrzeć na nią z różnych stron.

Oba wskaźniki są rejestrowane w regularnych odstępach czasu przez 24 godziny.

Badanie daje maksimum, pozwala stwierdzić fakt obecności odchylenia. Ale nie można zrozumieć, jakiego rodzaju zaburzenie. Wymagana dodatkowa diagnostyka.

 • Elektrokardiografia (EKG). Służy tylko do określenia naruszeń rytmu zatokowego. Pozwala wizualnie przedstawić pracę struktur serca. Istnieje wiele typowych odchyleń, które mogą wskazywać na konkretną chorobę..
 • Echokardiografia. Służy do wizualizacji tkanki mięśnia sercowego i otaczających go struktur. Jest przepisywany głównie w celu identyfikacji wad, wad anatomicznych o przebiegu niemym, anomalii niegroźnych, problemów z dużymi naczyniami w danej lokalizacji (część aorty, tętnica płucna).
 • MRI w razie potrzeby.
 • Rutynowe badanie neurologiczne wraz z serią testów, ocena odruchów.
 • EEG. Encefalografia.
 • Ogólne badanie krwi, biochemiczne, na obecność hormonów (tarczyca: T3, T4, przysadka mózgowa: prolaktyna, somatotropina, TSH, kora nadnerczy: kortyzol, adrenalina).

Ponadto może być wymagana angiografia, ultrasonografia i inne techniki. Lista nie jest wyczerpująca. Wiele zależy od rzekomego pierwotnego procesu patologicznego.

Leczenie

Terapia nie wymaga zaburzeń rytmu, jest środkiem objawowym. Podstawą jest eliminacja głównego procesu patologicznego.

Podejście etiotropowe rozwiązuje jednocześnie inny problem - zapobieganie (zapobieganie) powikłaniom, progresję zaburzenia.

Nieregularny rytm wymaga leczenia zachowawczego z wykorzystaniem grup leków.

Ponieważ lista przyczyn jest ogromna, nie sposób dokładnie opisać wszystkich sposobów leczenia. Informacji wystarczyłoby na wiele badań naukowych.

 • Patologie endokrynologiczne są eliminowane przez dietę, wyznaczenie hormonalnej terapii zastępczej.
 • Zaburzenia czynności serca wymagają stosowania glikozydów (digoksyny), leków przeciwarytmicznych (chinidyna lub amiodaron, ale z zachowaniem ostrożności).
 • Nadciśnienie tętnicze polega na przyjmowaniu specjalnych grup leków: inhibitorów ACE (Perindopril, Prestarium), beta-blokerów (Metoprolol, Carvedilol), antagonistów wapnia (Diltiazem), leków działających ośrodkowo (moksonidyna), a także łagodnych diuretyków (Veroshpiron i jego analogi).
 • Neurologiczne zaburzenia czynnościowe wymagają wyznaczenia naczyniowo-mózgowych (Piracetam, Actovegin) i / lub mieszanych środków nootropowych (Cavinton, Vestibo, Glycine).

W ramach łagodzenia samego ataku tachykardii stosuje się beta-blokery. Anaprilin jest idealny do tych celów (w ilości jednej czwartej lub połowy tabletki, w wyjątkowych przypadkach przyjmuje się całość).

W przypadku wykrycia niebezpiecznych wad serca wymagana jest interwencja chirurgiczna. Protetyka zniszczonych obszarów (częściej niż innymi metodami), plastyczność, odbudowa anatomicznej integralności tkanek.

W przypadku anomalii naczyniowych możliwe jest stentowanie, balonowanie (mechaniczne rozszerzenie światła).

Wraz z rozwojem nadmiernej aktywności elektrycznej serca w wyniku tworzenia się nadmiaru włókien przewodzących wykonuje się ablację prądem o częstotliwości radiowej (kauteryzację) zmienionego ogniska.

Jest to minimalnie inwazyjna interwencja praktycznie bez powikłań.

Niebezpieczne typy zaburzeń, takie jak grupowe ekstrasitolia, migotanie przedsionków, migotanie i trzepotanie przedsionków, wymagają zainstalowania rozrusznika, który sam ustawia prawidłowy rytm.

W przyszłości koniecznie stosuje się kardioprotektory. Riboxin lub Mildronate w celu normalizacji procesów metabolicznych w sercu.

Uniwersalne zalecenia dla pacjentów w czasie leczenia i po nim - rzucić palenie, alkohol, niedozwolone zażywanie jakichkolwiek narkotyków, unikać stresu, w pełni wypocząć (min. 7 godzin na dobę), przestrzegać odpowiedniej aktywności fizycznej (chodzenie i pływanie, nie więcej).

Dostosuj także dietę. Mniej tłuszczu zwierzęcego, więcej pokarmów roślinnych. Ale całkowita odmowa nie powinna być, aby nie stawić czoła niedoborowi białka..

Dieta wegetariańska wymaga pewnego poziomu zdrowia, kategorycznie nie jest odpowiednia dla osób z problemami z sercem..

Prognozy

Same odchylenia liczb nie są diagnozą. Dokładnie, podobnie jak rytm zatokowy w EKG, błędne jest uważanie go za wskaźnik stuprocentowego stanu zdrowia..

Pod względem upośledzenia funkcjonalnego wynik jest korzystny. Wykonując zabieg można zapomnieć o problemie.

Jeśli są wady, wszystko nie jest takie proste. Jak również w sytuacji i nadciśnieniu, chorobach endokrynologicznych. Ale negatywny wynik nadal nie wchodzi w rachubę.

Negatywne prognozy dotyczą tylko zaawansowanych warunków organicznych, rozległego zawału serca, ciężkiej niewydolności serca.

Pewne niebezpieczeństwo niesie grupowa ekstrasystola typu bigeminia, trigeminia. Należy do form groźnych. Może nagle spowodować zatrzymanie akcji serca i śmierć.

Wreszcie

Rytm zatokowy oznacza, że ​​struktury serca pracują normalnie. Przynajmniej na pierwszy rzut oka. Co się naprawdę dzieje - musisz się dowiedzieć.

Każde odchylenie jest uważane za oznakę patologii. Wymagane dodatkowe badanie i leczenie.

Co oznacza rytm zatokowy: normy i odchylenia

Rytm zatokowy to proces, który przenosi ładunek elektryczny i jest odpowiedzialny za normalne ukrwienie narządów. Pęd jest normalny. Impulsy o etiologii niezatokowej wskazują na proces patologiczny.

Wskaźnik wskazuje na prawidłowe funkcjonowanie mięśnia sercowego, zapisuje się w wynikach elektrokardiogramu.

Przy prawidłowym działaniu impuls tłumi małe ogniska aktywności elektrycznej, co również jest rejestrowane na wykresie.

Impuls determinuje liczbę uderzeń serca, jednak z zewnętrznymi czynnikami drażniącymi przyspiesza lub odwrotnie - zwalnia.

Liczba skurczów jest różna i zależy od wieku. Średnio częstotliwość wynosi 60-90 uderzeń. Impulsy powtarzają się w równych odstępach i zawsze w określonej kolejności: węzeł zatokowy - przedsionki - komory.

Odchylenia w przenoszeniu ładunku lub zmiana tonu serca wskazują na istniejącą patologię.

 1. Jaki węzeł w sercu jest za to odpowiedzialny i jego rolę w pracy całego organizmu
 2. Jak określa się rytm zatokowy
 3. Normy
 4. Objawy nieprawidłowego rytmu zatokowego
 5. Niemiarowość
 6. Blokada
 7. Bradykardia
 8. Częstoskurcz
 9. Kiedy i do którego lekarza należy się zwrócić
 10. Procedura EKG i interpretacja wyników
 11. Przyczyny
 12. Dodatkowe badania
 13. Leczenie
 14. Film informacyjny: jakie jest niebezpieczeństwo arytmii zatokowej

Jaki węzeł w sercu jest za to odpowiedzialny i jego rolę w pracy całego organizmu

Impuls jest generowany przez węzeł zatokowy. Anatomicznie węzeł zlokalizowany jest w grubości ściany prawego przedsionka, skąd dopływa do niego krew z tętnic wieńcowych.

Komórki skupione w postaci wiązek mają skręcony wrzecionowaty kształt i nieco mniej kardiomiocytów.

Komórki mają niewielką aktywność skurczową, ale nie przeszkadza im to w wytwarzaniu ładunku elektrycznego, przenoszącego go do głównego węzła.

Główną rolą węzła jest akumulacja energii elektrycznej, przekładająca się na siłę kinetyczną, która pociąga za sobą skurcz mięśnia sercowego. Wiadomość elektryczna stymuluje serce, mięsień sercowy kurczy się i wypycha krew tętniczą, która rozprowadza tlen, składniki odżywcze i pierwiastki śladowe w całym organizmie..

W przypadku braku ładunku elektrycznego w sercu pacjent umiera, w przypadku innych źródeł chorób „aktualnych” zachodzą patologiczne procesy czynności serca.

Zmiana liczby impulsów jest rejestrowana w EKG i tylko na podstawie wyników kardiografii ustala się rytm genezy zatokowej lub niezatokowej.

Znak „rytm zatokowy” nie ma znaczenia patologicznego, a jedynie wskazuje na fizjologiczną pracę serca.

Jak określa się rytm zatokowy

Aby określić ważny wskaźnik (tętno), wykonuje się elektrokardiografię. Dane badawcze pozwalają zidentyfikować źródło rytmu, jego częstotliwość i rytm.

Na wykresie wskaźnik CP oznaczony jest literą „P” i ma postać fali. Podczas prowadzenia badań oprócz rytmu, częstotliwości i źródła brane są pod uwagę następujące parametry:

 1. Lokalizacja „R”.
 2. Odległość między zespołem QRS.
 3. Kształt zębów.
 4. Odległość między zębami.
 5. Porównanie innych załamków i zespołu QRS.

„P” jest zawsze podniesione, odległość od jednego zęba do drugiego to częstotliwość skurczu.

Wysoko kątowe zęby to stały moment skurczu komory, w którym krew tętnicza jest uwalniana do naczyń.

Kardiogram rejestruje wiele parametrów „kardiologicznych”, ale tylko kardiolog może je odczytać.

Na podstawie jednego badania nie postawiono diagnozy ze względu na to, że impuls elektryczny węzła zatokowego zależy od wpływu czynników endogennych i egzogennych, pory dnia i ogólnego stanu pacjenta.

Normy

Zwykle załamek „P” znajduje się przed wysoką, wąską falą zwaną zespołem QRS. Odstęp między zębami wynosi 0,12 sek..

Pacjent może samodzielnie zbadać kardiogram, zwracając uwagę na:

 • dla regularności, ponieważ przy impulsie zatokowym faliste zęby są rejestrowane w określonej kolejności;
 • przy częstotliwości 60-90 uderzeń na minutę u dzieci, zwłaszcza małych dzieci, częstotliwość rytmu sięga 120 uderzeń.
 • sekwencja - wstrząsy są ustalane w jednym kierunku, potwierdzając prawidłowy transfer ładunku elektrycznego.

Ponieważ pacjent nie jest specjalistą w kardiologii, nie należy z wyprzedzeniem uruchamiać alarmu, jeśli występują linie kręte, dodatkowe wzniesienia i inne odchylenia.

Sen, aktywność fizyczna, spożycie pokarmu i przeżycia znajdują odzwierciedlenie w kardiogramie, ale nie są odchyleniem od normy.

Na częstość akcji serca wpływa wiele parametrów, gdyż palenie papierosów przed EKG zostanie odzwierciedlone na wykresie w postaci skrócenia zębów lub drżenia krzywej.

Odchylenia SR są różne:

 • arytmia - awaria sekwencji lub częstotliwości impulsów;
 • blokada - naruszenie przekazywania impulsów nerwowych do mięśnia sercowego;
 • tachykardia - zwiększony rytm;
 • bradykardia - zmniejszenie częstości akcji serca.

Objawy nieprawidłowego rytmu zatokowego

Zaburzenia impulsów objawiają się nie tylko wynikami EKG, ale także objawami klinicznymi..

Niemiarowość

W EKG występują różnice w zębach, wzrost i spadek interwału. Zmiany tętna. Powszechnym typem arytmii jest ekstrasystola. Obraz kliniczny:

 • ból w sercu podczas wdechu;
 • zmiana tętna, potem w górę, potem w dół;
 • słabość.

Blokada

W przypadku blokady zatok przekazywanie impulsów nerwowych do mięśnia sercowego jest zakłócone. Odstęp jest podwojony, niektóre cykle zanikają, a po dłuższej przerwie skraca się zespół „R-R”.

Objawy zapalenia zatok z blokady:

 • dyskomfort w lewym mostku;
 • ogólna słabość;
 • zmniejszona wydajność.

W ciężkich przypadkach możliwe jest cięcie bólu w okolicy serca, ciężkość i uczucie pełności.

Bradykardia

Zmniejszenie liczby impulsów rejestrowanych w wyniku elektrokardiografii objawia się rzadkim tętnem (poniżej 60 uderzeń), dusznością, lekkimi zawrotami głowy.

Kardiogram pokazuje wzrost odstępu między zespołami, rzadko redukcję, podczas gdy rytm się nie zmienia, to znaczy załamek P znajduje się przed zespołem QRS.

Częstoskurcz

Szybkie rytmy zarejestrowane na kardiogramie wskazują na tachykardię. Klinicznie kołatanie serca objawia się dusznością, przyspieszonym tętnem (ponad 90 uderzeń lub w górnej granicy normy), bólem głowy, zwiększoną słyszalnością bicia serca. Na EKG:

 • skrócenie odstępu między kompleksami;
 • przyspieszone tętno;
 • falisty początek kardiogramu i jego zakończenie.

Kiedy i do którego lekarza należy się zwrócić

EKG to procedura obowiązkowa, przepisywana podczas wizyty w przychodni z dolegliwościami „serca” (bóle, często uderzenia itp.).

Poszukaj pomocy u swojego lekarza rodzinnego lub kardiologa. Na podstawie wyników elektrokardiografii wyciągnięto wniosek o pracy mięśnia sercowego.

Procedura EKG i interpretacja wyników

W dniu badania pożądane jest:

 • odmówić jedzenia;
 • nie spożywaj mocnych napojów kawowych;
 • nie wykonuj zwykłych ćwiczeń fizycznych;
 • nie nakładaj balsamów, kremów na ciało.

Podczas zabiegu należy zdjąć obcisłe ubranie i maksymalnie zrelaksować się. Manipulacja zajmuje nie więcej niż 10 minut, biorąc pod uwagę proces rozbierania się i ubierania.

Podczas EKG pacjent jest w pozycji poziomej, punkty mocowania elektrod są traktowane alkoholem w celach antyseptycznych i odtłuszczenia naskórka..

Przed zamocowaniem mankietów i przyssawek skórę smaruje się specjalnym żelem. Elektrody umieszcza się na klatce piersiowej, kostkach i ramionach. Tętno jest rejestrowane na specjalnym urządzeniu i drukowany jest wykres.

EKG wykonuje pielęgniarka, wynik jest interpretowany przez kardiologa. Na podstawie otrzymanego kardiogramu lekarz zauważa możliwe patologiczne impulsy i stawia diagnozę: czy rytm zatokowy jest zaburzony, a jeśli jest złamany, to w jakim kierunku.

Sam pacjent nie może poprawnie zinterpretować danych i postawić diagnozy.

Przyczyny

Przyczyny zmiany pędu to:

 • choroby serca: zapalenie mięśnia sercowego, zawał serca, zapalenie wsierdzia, niewydolność sercowo-naczyniowa;
 • wrodzone lub nabyte wady;
 • infekcje, które spowodowały powikłania ze strony serca;
 • nadużywanie alkoholu;
 • uzależnienie od nikotyny;
 • przewlekłe choroby ogólnoustrojowe;
 • niedobór tlenu;
 • historia operacji serca;
 • dzieciństwo.

Odchylenia impulsów mają charakter fizjologiczny: spożycie pokarmu, sen, ćwiczenia, stres i depresja.

Wszelkie zmiany w organizmie są rejestrowane na kardiogramie i tylko profesjonalista jest w stanie określić fizjologiczne odchylenie od przyczyny patologicznej.

Dodatkowe badania

W przypadku wystąpienia nieprawidłowości lekarze zalecają dodatkowe badania.

Codzienny monitoring - w ciągu dnia specjalne urządzenie rejestruje pracę serca, mierzy ciśnienie oraz bierze pod uwagę impulsy skurczów serca. Podstawy prowadzenia:

 • częstotliwość jest mniejsza niż 60 lub więcej niż 90 uderzeń;
 • wyraźna extrasystole;
 • złośliwa arytmia - warunek wstępny zawału serca.

Echokardiografia lub USG mięśnia sercowego. Monitor USG wyraźnie pokazuje cechy morfologiczne węzła zatokowego i jego funkcjonalność.

Wykonywane są badania krwi na poziom hormonów, toksyn i enzymów. Czasami pojawia się koagulogram.

Leczenie

Taktyka leczenia zależy od zidentyfikowanego odchylenia. Najczęściej lekarze zalecają pacjentom rezygnację ze złych nawyków, przestrzeganie specjalnej diety i częstsze przebywanie na świeżym powietrzu.

Należy przyjmować witaminy i leki o działaniu uspokajającym, aby poprawić zdolność przenoszenia ładunku elektrycznego. Przy częstym stresie lub nerwowości weź Motherwort, magnez.

Aby zachować elastyczność ścian naczyń krwionośnych, preferuj pokarmy o wysokiej zawartości wapnia i witaminy D..

W przypadku poważnych nieprawidłowości w kardiogramie leczenie przeprowadza się w szpitalu, gdzie ustala się przyczynę niepowodzenia.