Skuteczność wazobralu w leczeniu przewlekłej niewydolności naczyniowo-mózgowej

Przewlekła niewydolność naczyń mózgowych objawia się powolnym, stopniowym lub stopniowym rozwojem objawów neurologicznych. Patologia ta rozwija się częściej u osób powyżej 50 roku życia z nadciśnieniem tętniczym z ostrymi wahaniami ciśnienia krwi, miażdżycą głównych tętnic głowy (tętnic szyjnych i kręgowych), cukrzycą, zaburzeniami metabolizmu lipidów, hiperagregacją płytek krwi, chorobami serca (arytmie, wady). Biorąc pod uwagę wyraźną tendencję do wydłużania się oczekiwanej długości życia i starzenia się populacji w krajach rozwiniętych, problem przewlekłej niewydolności mózgowo-naczyniowej nabiera szczególnego znaczenia we współczesnej medycynie..

W literaturze krajowej wyróżnia się następujące postacie kliniczne przewlekłej mózgowej niewydolności naczyniowej: początkowe objawy niewydolności naczyniowo-mózgowej (SPCVN) oraz encefalopatię dyssekracyjną I, II i III stopnia. Obraz kliniczny przewlekłej niewydolności naczyń mózgowych charakteryzuje się utrzymującymi się lub napadowymi bólami głowy, często nagłymi lub pulsującymi, ogólnoustrojowymi lub niesystemowymi zawrotami głowy, niestabilnością podczas chodzenia, hałasem w głowie, pogorszeniem wzroku i słuchu, napadami nagłych upadków, zaburzeniami poznawczymi (osłabienie pamięci i uwagi), - zaburzenia wolicjonalne (drażliwość, osłabienie, zmęczenie, obniżony nastrój). Na II i III etapie encefalopatii dyskulacyjnej łączą się ogniskowe zespoły neurologiczne: pseudobulbarowy, pozapiramidowy, przedsionkowo-móżdżkowy, piramidalny; wyższe funkcje korowe są upośledzone (mowa, pisanie, czytanie, liczenie, praktyka).

Taktyki terapeutyczne przewlekłej niewydolności naczyń mózgowych obejmują leczenie etiologiczne, patogenetyczne i syndromologiczne. Ważna jest korekta wszystkich możliwych czynników ryzyka, przede wszystkim utrzymanie odpowiedniego poziomu skurczowego ciśnienia krwi na poziomie 135-150 mm Hg. st. Leczenie farmakologiczne przewlekłej niewydolności naczyń mózgowych obejmuje środki przeciwpłytkowe (aspiryna, kurantyl, plavix), środki wazoaktywne (kawinton, trental, sermion), nootropy (lucetam, nootropil), przeciwutleniacze i przeciw niedotlenienie (meksidol, actovegin, emoksipin). W praktyce zwykle zachodzi konieczność wpływania na kilka patogenetycznych mechanizmów przewlekłej niewydolności naczyń mózgowych. W tym celu jednocześnie przepisuje się leki z kilku grup lub leki łączone (kardiomagnyl, instenon, fezam, cytoflawina). Ostatni sposób jest najbardziej uzasadniony, ponieważ poprawia się tolerancja leku. Farmakoterapia starszych i starszych pacjentów ma pewne cechy i trudności. Przepisując ten czy inny lek, lekarz powinien skupić się nie tylko na jego natychmiastowym (chwilowym) działaniu, ale przede wszystkim polegać na możliwości i realności poprawy jakości życia starszego pacjenta, a także na bezpieczeństwie leczenia..

Ostatnio w leczeniu przewlekłej niewydolności naczyniowej mózgu uwagę specjalistów przykuł lek vazobral, który jest szeroko stosowany w leczeniu migreny. Vasobral to połączenie dihydroergokryptyny i kofeiny, które ma właściwości rozszerzające naczynia krwionośne, nootropowe i przeciwutleniające. Dihydroergokryptyna blokuje receptory alfa-1 i alfa-2-adrenergiczne, likwiduje skurcz naczyń mózgowych, nie wpływa na poziom ogólnoustrojowego ciśnienia krwi, pobudza receptory dopaminy i serotoniny. Kofeina zwiększa wchłanianie i biodostępność dihydroergokryptyny, pobudza działanie ośrodkowego układu nerwowego. Połączenie tych dwóch leków doprowadziło do wydłużenia okresu półtrwania wazobralu do 5,5 godziny, podczas gdy jego terapeutyczne stężenie we krwi utrzymuje się przez ponad 12 h. Wysoka skuteczność wazobralu w leczeniu przewlekłej niewydolności naczyń mózgowych została potwierdzona w wielu badaniach klinicznych. Przyjmowanie leku dwa razy dziennie, brak znaczących skutków ubocznych i obecność dwóch form uwalniania (w tabletkach i roztworze) zapewniają wysoki poziom zgodności z terapią vazobral.


Materiał i metody badawcze

Na podstawie II oddziału neurologicznego V Szpitala Klinicznego w Mińsku przeprowadzono badania kliniczne skuteczności wazobralu w kompleksowym leczeniu 30 pacjentów (22 kobiety, 8 mężczyzn, średni wiek 55,1 ± 2,3 lat) z SPCVN i encefalopatią dysko-rkulacyjną I-II stopnia.... Diagnozę chorób przeprowadzono zgodnie z kryteriami WHO (1993) oraz zaleceniami Instytutu Badawczego Neurologii Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych. Projekt badania obejmował tradycyjne badanie neurologiczne, badanie neuropsychologiczne z wykorzystaniem mini-badania stanu psychicznego, testu rysowania zegara, testu 10 słów i testu Schulte. Stan emocjonalny oceniano za pomocą Skali Depresji Becka i Skali Lęku Hamiltona.

U wszystkich pacjentów wykonano USG Doppler głównych tętnic głowy oraz rezonans magnetyczny mózgu. Oceniano wodogłowie wewnętrzne, zewnętrzne i miejscowe, leukoarajozę okołokomorową, wielkość, liczbę i lokalizację ognisk leukoarajozy podkorowej. Vasobral podawano w dawce 2 ml (1 pipeta miarowa) dwa razy dziennie przez 10 dni. Dodatkowo pacjenci otrzymali tradycyjną fizjoterapię. Wykluczono stosowanie innych środków wazoaktywnych, nootropowych i uspokajających. Grupę porównawczą stanowiło 30 pacjentów w równym wieku i płci, którzy otrzymali jedynie fizjoterapię. Wyniki poddano analizie statystycznej z obliczeniem testu t-Studenta.


Wyniki i ich omówienie

Analizując otrzymane wyniki, stwierdzono, że przed leczeniem u pacjentów z grupy badanej dolegliwości subiektywne przeważały nad obiektywnymi objawami neurologicznymi. Częściej niż inni występował hałas i ociężałość głowy (100%), zespół głowy w postaci migrenowych bólów głowy (33,3%) lub napięciowych (40%), zawroty głowy i zaburzenia równowagi (60%). Stan emocjonalny charakteryzował się objawami asteno-neurotycznymi (40%), hipochondrycznymi (20%), depresyjnymi (16,6%) i lękowymi (13,3%). 73,3% pacjentów miało łagodne zaburzenia poznawcze (stan przed demencją lub łagodne otępienie, test MMSE wyniósł 21,1 ± 2,2 punktu).

W teście rysowania zegara rejestrowano częściej nieznaczne niedokładności w położeniu wskazówek, co jest bardziej typowe dla zaburzeń poznawczych typu czołowego. Test 10 słów u 86,6% pacjentów wykazał osłabienie pamięci krótkotrwałej (operacyjnej). Test Schultego ujawnił naruszenie koncentracji i wzmożone wyczerpanie, które przejawiało się wydłużeniem czasu na wypełnianie poszczególnych tabel.

W USG dopplerowskich głównych tętnic głowy u wszystkich pacjentów stwierdzono wzrost oporu naczyniowego, zmniejszenie liniowej prędkości przepływu krwi, u 26,6% niewielką asymetrię przepływu krwi (do 30%) stwierdzono w układzie szyjnym lub kręgowo-podstawnym. W rezonansie magnetycznym stwierdzono wodogłowie zewnętrzne lub komunikujące się u 50% pacjentów, w 30,3% przypadków - małe ogniska encefalomalacji i zjawisko leukoaraiosis. Nasilenie zmian w MRI korelowało z obecnością ogniskowych objawów neurologicznych i upośledzeniem funkcji poznawczych.

Po leczeniu 80% pacjentów wykazało wyraźną lub umiarkowaną poprawę kliniczną w postaci zmniejszenia bólu głowy, uczucie ciężkości w głowie i zawrotów głowy, czemu towarzyszyła pozytywna dynamika stanu emocjonalnego: poprawa nastroju, zmniejszenie osłabienia drażliwego. 66% pacjentów wykazało poprawę pamięci krótkotrwałej i uwagi. Nie uzyskano efektu u 20% pacjentów z reguły z ciężkimi objawami astenicznymi lub depresyjnymi, a także w przypadkach dużych zmian morfologicznych w mózgu w badaniu MRI. Przyjmowanie vazobralu było dobrze tolerowane przez pacjentów i tylko 3% (1 przypadek) odnotowało jego efekt uboczny w postaci bólu w okolicy nadbrzusza, który wymagał odstawienia leku. W grupie porównawczej 53,3% pacjentów odnotowało wyraźną i umiarkowaną poprawę (s

Vasobral i Cytoflavin

Sprawdzanie zgodności leków Vasobral i Cytoflavin. Czy można pić te leki razem i łączyć je.

Nie wykryto interakcji.

Nie wykryto interakcji.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie referencyjnych książek lekowych: Vidal, Radar, Drugs.com, "Lekarstwa. Podręcznik dla lekarzy w 2 częściach", wyd. Mashkovsky M.D. Pomysł, grupowanie i wybiórcza ręczna analiza wyników została przeprowadzona przez kandydata nauk medycznych, terapeutę Szkuta Pawła Michajłowicza.

 • Vasobral-Adalat
 • Vasobral-Adelfan-Esidrex
 • Vasobral-Adempas
 • Vasobral-Azarga
 • Vasobral-Akkuzid
 • Vasobral-Akcupro
 • Vasobral-Alfuprost mr
 • Vasobral-Albarel
 • Vasobral-Albethor
 • Vasobral-Albethor Long
 • Vasobral-Alfuzosin
 • Vasobral-Amlovas

2018-2020 Combomed.ru (Kombomed)

Wszystkie kombinacje, porównania i inne informacje prezentowane na stronie są informacjami referencyjnymi generowanymi w trybie automatycznym i nie mogą służyć jako wystarczająca podstawa do podjęcia decyzji w sprawie taktyki leczenia i zapobiegania chorobom, a także bezpieczeństwa stosowania połączeń leków. Wymagana konsultacja lekarska.

Nie stwierdzono interakcji - oznacza to, że leki można przyjmować razem lub skutki wspólnego używania leków nie są obecnie dostatecznie zbadane, a określenie ich interakcji wymaga czasu i zgromadzonych statystyk. W celu rozwiązania problemu wspólnego przyjmowania leków wymagana jest konsultacja specjalistyczna.

Oddziaływania z lekiem: *** - oznacza, że ​​w bazie oficjalnych leksykonów użytych do stworzenia usługi stwierdzono statystycznie zarejestrowaną interakcję wynikającą z badań i stosowania, która może albo prowadzić do negatywnych konsekwencji dla zdrowia pacjenta, albo wzmocnić wzajemny pozytywny efekt, co również wymaga porady specjalistyczne w celu ustalenia taktyki dalszego leczenia.

Pytanie o ból głowy uciskający od środka od Angeliny

p, cytat blokowy 1,0,0,0,0 ->

Dzień dobry, naprawdę potrzebuję twojej konsultacji, 21 lipca 2015 zdarzyła mi się katastrofa, moja głowa zaczęła uciskać od wewnątrz, a mianowicie na uszach i skroniach, pierwszy neurolog przepisał venotonics (Detralex) po 2 tygodniach picia i nie czułem żadnej poprawy, zbadano mnie, byłem we krwi wysoki cholesterol (6), teraz 4 lata, zrobiłem rezonans magnetyczny głowy, wszystko w porządku, po USG szyi okazało się, że moja żyła jest zwężona po prawej stronie i upośledzona drożność.
Teraz stan jest tak, jakbym dobrze biegał, zatrzymał się, a krew napłynęła mi do twarzy, jest to szczególnie odczuwalne na uszach. Planowałam mieć dziecko, ale w tym stanie to niemożliwe, w tej chwili biorę vazobral na drugi miesiąc i cytoflawinę w tabletkach, czy mogę całkowicie wyzdrowieć, czy teraz tylko tak mogę żyć?
Do listu dołączam diagnostykę USG. Ja naprawdę potrzebuję Twojej pomocy! (ponieważ odwiedziłam już pięciu neurologów, ale rezultatu jeszcze nie ma) - Miejscowe zwężenie światła żyły szyjnej wewnętrznej prawej do 5 mm. Nierówność przebiegu tętnic kręgowych między wyrostkami poprzecznymi kręgów szyjnych. Zwiększone wskaźniki prędkości przepływu krwi w żyłach szyjnych wewnętrznych po prawej stronie. Proszę przepisać kurację.

p, cytat blokowy 2,0,1,0,0 ->

Z poważaniem,
Alexey Valerievich Alekseev.
Asystent Kliniki Chorób Nerwowych
Sechenov Pierwszy Moskiewski Państwowy Uniwersytet Medyczny.
Klinika Bólów i Chorób Układu Nerwowego Obwodowego
UKB N3, Pierwszy Moskiewski Uniwersytet Medyczny im. Sechenowa.
Kierownik projektu „Oddział bólu” (departament pain.rf, paindept.ru).

p, cytat blokowy 3,0,0,0,0 ->

Ostatni neurolog przepisał vazobral i cytoflawinę, ucisk na uszy jest stały od rana po przebudzeniu do wieczora aż do pójścia spać.

p, cytat blokowy 4,0,0,0,0 ->

I jeszcze kilka akapitów małego tekstu u góry ostatniej litery:
Opierając się na wynikach wypełnionych skal, masz zwiększony afektywny (emocjonalny) składnik zespołu bólowego.
Ból głowy z samego opisu może odpowiadać napięciowemu bólowi głowy; zajęcie skóry głowy lub mięśni okołoczaszkowych można stwierdzić jedynie na podstawie badania.
Czasami opisywany jest również połączony z zajęciem mięśni szyi. Również oznaczony przez Ciebie jako obszar bólu.
Co to za ból głowy, możesz przeczytać na stronie otpoli.rf
W sekcji „dla pacjentów” -> „leczymy”
Tylko badanie twarzą w twarz może dokładnie określić.

p, cytat blokowy 5,1,0,0,0 ->

Ale ogólne zalecenia dotyczące leczenia polegają na przepisaniu leku z grupy NLPZ (nietoroidowe leki przeciwzapalne) - na przykład ketoprofen lub diklofenak (nie są to nazwy handlowe, ale tzw. INN) oraz środki zwiotczające mięśnie.
Konkretne leki można przepisać tylko po osobistej konsultacji.

p, cytat blokowy 6,0,0,0,0 ->

Pierwszy to VSD, przepisywane są venotonics (jeden z leków Detralex i kilka innych).
Po drugie - przepisane zakraplacze.
Trzeci - IV został odwołany przez drugiego neurologa, ponieważ mam niskie ciśnienie krwi. I przepisał adaptol, relaxazan i kilka innych.
Czwarty (najskuteczniejszy, po jego powołaniu i przejściu kuracji, zacząłem czuć się jak człowiek, jedyne co mi teraz przeszkadza to stały nacisk na uszy) dożylnie cytoflawina, noshpa, ketaroll, witamina B, vazobral, po zabiegu (10 dni) wszystko minęło, ale potem byłem bardzo zdenerwowany i nie spałem w nocy, wszystko znowu wróciło, nadal piję drugi miesiąc vazobral i cytoflawinę, sytuacja jest stabilna.

p, cytat blokowy 7,0,0,0,0 ->

Najwyraźniej można założyć dominujące zaburzenie lękowe, aw konsekwencji istniejące dolegliwości.
Dlatego z leków zaleca się przepisywanie leków przeciwdepresyjnych o działaniu przeciwlękowym lub osobno leków przeciwdepresyjnych, osobno leków przeciwlękowych (anksjolityków). Albo psychiatra, albo neurolog może odebrać leki. Leki na receptę, więc ich powołanie zaocznie może być nie tylko bezużyteczne, ale także szkodliwe.

p, cytat blokowy 8,0,0,1,0 ->

Dzień dobry bardzo proszę o wskazanie jakie to mogą leki pójść do neurologa i poprosić o receptę, mamy małą populację 42 tys. Neurolog powiedział, że mam przewlekłą chorobę, czyli próbowałem wyleczyć to nie wyszło i to wszystko, walczę o swoje zdrowie, naprawdę proszę o zapisanie jakie leki muszę brać, teraz jest uczucie napięcia mięśni po prawej stronie mojej szyi, wczoraj byłem na treningu, aw uszach ciśnienie od wewnątrz jest stałe, bardzo nieprzyjemnie jest z nim żyć zapomnij, jak zdrowi ludzie się czują, ale naprawdę tego chcą.

p, cytat blokowy 9,0,0,0,0 ->

Czy możesz mi doradzić, co mam, mówisz, że muszę porozmawiać z psychiatrą (może psychoterapeutą)? czy jest to związane z nerwami czy naczyniami krwionośnymi? Kiedyś byłem bardzo zdrowy, bardzo zdenerwowany, ale teraz wcale się nie denerwuję, czy nie można wszystko naprawić samodzielnie? czy możliwe jest zajście w ciążę i poród?

p, cytat blokowy 10,0,0,0,0 ->

p, cytat blokowy 11,0,0,0,1 ->

Czyli mój problem jest bardziej związany z momentem psychologicznym niż z problemami w ciele, teraz idę na konsultację z dobrym specjalistą z Wołgogradu do neurologa, więc warto przepisać i udać się do psychoterapeuty?

Vasobral i bóle głowy

Powiązane i zalecane pytania

13 odpowiedzi

Nie przepisuj leczenia bez badania. Nadal musisz dowiedzieć się, czy bóle głowy są związane ze spadkiem ukrwienia, czy nie. Zrób USG naczyń głowy i szyi. Jeśli nastąpi zmniejszenie dopływu krwi, nie można obejść się bez leków naczyniowych. Mexidol jest w trakcie leczenia naczyniowego, poprawia procesy metaboliczne w komórkach mózgowych, ale bez poprawy dopływu krwi do dostępu tlenu do komórek mózgowych Mexidol jest prawie bezużyteczny. Dlatego nie wiem, co zrobić w twojej sytuacji. Jeśli dodasz tylko tabletkę Cytoflavin 2. 2 razy dziennie przez 25 dni, w razie potrzeby odbiór można powtórzyć. Lub pikamilon 50 mg 3 razy dziennie przez 2 miesiące. razem z Mexidol 125 mg 1 tab. 3 razy dziennie przez 2 miesiące.

Dzień dobry! Zrobili USG szyi, stwierdzili, że naczynia wzdłuż dolnej granicy są prawidłowe, w podsumowaniu napisali - oznaki dysgemii (dysgemii żylnej) wzdłuż prawej żyły kręgowej. Nie rozumiałem nic strasznego. Lekarz powiedział, że nie ma potrzeby robienia naczyń głowy, powiedział MRI. Jeszcze tego nie zrobiłem.
Myślisz o wykonaniu USG naczyń głowy?
Leki, które przepisałeś rozszerzają naczynia krwionośne? Jeśli chodzi o endometriozę, oni?
Lekarz powiedział, że nadal możesz pić Troxerutin 300 mg 1 t -2 r., Ale nie wiem, czy wpłynie to na mój okres.
Czy można troxerutin z tymi lekami, co polecasz?

Larisa Ivanovna, bardzo dziękuję!
Mam jeszcze kilka pytań.
1. Byłem u innego lekarza, przepisałem to, co powiedziałeś Mexidol + pikamilon przez miesiąc.
Zobacz za miesiąc, jak poczuje się twoja głowa.
Powiedziała o odpływie, zrób ćwiczenia na szyję i masuj rękami.
Myślę, że jeszcze muszę coś wypić na odpływ. Co jest lepsze niż phlebodia 600, trokserutyna 300, a może detrolex w syropie? Wydaje się, że jest teraz najpopularniejszy. A może Detralex nie jest na dysgemię? Czy to wszystko można wziąć razem Mexidol / Picamilon / na odpływ?

2. Być może jeśli są to napięciowe bóle głowy, powiedzieli, że konieczne jest leczenie lekami przeciwdepresyjnymi. Wszystkie te leki + leki przeciwdepresyjne są kompatybilne?

Spójrz na zdjęcie USG SZYI Zobacz załącznik

Dzięki! Proszę powiedz mi, jakie są normy żyły kręgowej na poziomie śródkręgowym (dla mnie 2,3-2,5)?
A LSC jaka jest norma (u mnie 64 cm / s)?

Larisa Ivanovna, dlaczego polecasz tabletki Detralex? Tak jak słyszałem, że lepiej się wchłania w zawieszeniu. Jeśli bóle głowy są spowodowane dysgemią, po miesiącu możesz zrozumieć, czy to pomogło, czy nie?

Powiedz mi, z czego może rozwinąć się ciśnienie wewnątrzczaszkowe, jakie są jego objawy?
Lekarz zaleca rezonans magnetyczny, ale jeszcze tego nie robię.
Przepraszam, bardzo się martwię, coś dzieje się z moją głową od 2 miesięcy, nie wiem jak leczyć.

Cześć Larisa Ivanovna!
Zdecydowałem się na MRI, proszę zobaczyć wnioski. Zobacz załącznik.
Hipoplazja prawej tętnicy kręgowej. I wysłałem ci USG szyi powyżej, tam też odpływ jest utrudniony po prawej stronie.
Prosimy o komentarz do wniosku.
1. Czy może to być wariant anatomii od urodzenia? Co robić? Jak traktować? Czy można to wyleczyć? A może to nie mój problem?

2. Kolejnym pytaniem w opisie jest takie sformułowanie - przestrzeń podpajęczynówkowa w tylnych częściach czołowych jest lokalnie poszerzona. Co to znaczy? Czy to jest funkcja? Podsumowując, lekarz o tym nie pisze.

Mexidol nie mógł pić, powodował zawroty głowy. Detralex piję.
Zawroty głowy i bóle głowy są nadal takie same, głowa jest trochę dziwna.

Naprawdę nie mogę się doczekać odpowiedzi. dzięki.

Wyszukiwanie w witrynie

A jeśli mam podobne, ale inne pytanie?

Jeśli wśród odpowiedzi na to pytanie nie znalazłeś potrzebnych informacji lub Twój problem jest nieco inny niż przedstawiony, spróbuj zadać lekarzowi dodatkowe pytanie na tej samej stronie, jeśli dotyczy tematu głównego pytania. Możesz też zadać nowe pytanie, a po chwili nasi lekarze odpowiedzą na nie. Jest wolne. Możesz również wyszukać odpowiednie informacje w podobnych pytaniach na tej stronie lub za pośrednictwem strony wyszukiwania w witrynie. Będziemy bardzo wdzięczni, jeśli polecisz nas swoim znajomym w sieciach społecznościowych..

Medportal 03online.com przeprowadza konsultacje lekarskie w trybie korespondencji z lekarzami w serwisie. Tutaj otrzymujesz odpowiedzi od prawdziwych praktyków w swojej dziedzinie. W tej chwili na stronie można uzyskać porady w 50 obszarach: alergolog, anestezjolog-resuscytator, wenerolog, gastroenterolog, hematolog, genetyka, ginekolog, homeopata, dermatolog, ginekolog dziecięcy, neurolog dziecięcy, urolog dziecięcy, endokrynolog dziecięcy, endokrynolog dziecięcy, specjalista chorób zakaźnych, kardiolog, kosmetolog, logopeda, laryngolog, mammolog, prawnik medyczny, narkolog, neuropatolog, neurochirurg, nefrolog, dietetyk, onkolog, onkourolog, ortopeda traumatolog, okulista, pediatra, chirurg plastyczny, reumatolog, psycholog, reumatolog, radiolog, seksuolog-androlog, dentysta, trycholog, urolog, farmaceuta, fitoterapeuta, flebolog, chirurg, endokrynolog.

Odpowiadamy na 96,64% pytań.

Lek metaboliczny Cytoflawina - przegląd

Cytoflawina z VSD. Drogi, ale skuteczny lek metaboliczny. I znowu nie obyło się bez minus

Jest już prawie jesień, co oznacza, że ​​temat VSD znów nabiera znaczenia (nie wiem jak nikomu, ale ulegam standardowym sezonowym zaostrzeniom, kiedy moje zdrowie nagle się pogarsza, a energia zupełnie znika). Po dokładnym przeanalizowaniu moich szkiców postanowiłem ostatecznie zakończyć pisanie recenzji leku o nazwie Cytoflavin, którą brałem w zeszłym roku. Moje ostatnie recenzje leków nie były zbyt zachęcające, ale lek ten wywarł pozytywne wrażenie.

Cytoflawina (roztwór do podawania dożylnego). Kraj pochodzenia Rosja. Pojemność 50 ml - 5 ampułek po 10 ml. Lek znajduje się w pudełku tekturowym, w blistrze zaklejonym folią. Lek jest w ampułkach z ciemnego szkła. Konsystencja jest wodnista. Lek jest przezroczysty, żółty. Lek wydawany jest na receptę. Cytoflawinę można kupić w dowolnej aptece w mieście. Cena od 600 do 700 rubli (zwykle neurolog przepisuje 2 opakowania na kurs)

Producent

Substancja aktywna

Inozyna + Nikotynamid + Ryboflawina + Kwas bursztynowy

Wskazania do stosowania

- ostre zaburzenia krążenia mózgowego;

- konsekwencje chorób naczyniowo-mózgowych (zawał mózgu, miażdżyca tętnic mózgowych);

- encefalopatia toksyczna i hipoksyjna w ostrych i przewlekłych zatruciach, endotoksykozie, po znieczuleniu depresji świadomości, a także w profilaktyce i leczeniu encefalopatii hipoksycznej podczas operacji kardiochirurgicznych z zastosowaniem sztucznego krążenia.

Przeciwwskazania

- indywidualna nietolerancja składników leku;

- pacjenci (z wyjątkiem okresu noworodkowego) w stanie krytycznym do czasu ustabilizowania się centralnej hemodynamiki i / lub gdy ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej jest mniejsze niż 60 mm Hg. Art.;

Skutki uboczne

Przy szybkim wlewaniu mogą pojawić się niepożądane reakcje, które nie wymagają odstawienia leku: zaczerwienienie skóry o różnym nasileniu, uczucie ciepła, goryczy i suchości w ustach, ból gardła.

Rzadkie działania niepożądane obejmują: krótkotrwały ból i dyskomfort w okolicy nadbrzusza i klatki piersiowej, trudności w oddychaniu, nudności, ból głowy, zawroty głowy, mrowienie w nosie, zaburzenia węchu, bladość skóry o różnym nasileniu.

Możliwe są również reakcje alergiczne w postaci świądu, przemijającej hipoglikemii, hiperurykemii, zaostrzenia dny.

U noworodków (w tym wcześniaków) może dojść do naruszenia równowagi kwasowo-zasadowej (zasadowica).

Lek wstrzykuje się do organizmu dożylnie, dlatego konieczne jest dodatkowe zakupienie roztworu chlorku sodu. Jeśli zakopiesz go w domu (z wizytującą pielęgniarką), musisz również kupić duże strzykawki i systemy IV. Ale nadal polecam wizytę w gabinecie. Podczas podawania cytoflawiny roztwór nabiera intensywnego żółtego koloru. Neurolog ostrzegł mnie, że lek należy wstrzykiwać rano lub w pierwszej połowie dnia, ponieważ lek może negatywnie wpływać na sen. Innym efektem ubocznym jest spadek ciśnienia. Jestem hipotoniczny, ale podczas ataków VSD moje ciśnienie krwi mogło zarówno spaść, jak i wzrosnąć, przez cały cykl leczenia utrzymywałem niskie ciśnienie. Po wprowadzeniu leku należy przez jakiś czas położyć się, ponieważ przy gwałtownym wzroście głowa może stać się bardzo zawrotna.

Jakie lekarstwo na VSD pomaga najlepiej

Dystonia naczyniowo-naczyniowa charakteryzuje się występowaniem ataków paniki, silnym lękiem przed śmiercią i obsesjami. Istnieje ogromna liczba leków, które pomagają radzić sobie z tym stanem, ale odpowiedni lek na VSD jest przepisywany przez lekarza indywidualnie..

Grupy narkotykowe

Nie ma idealnego leku, który mógłby pomóc pozbyć się zarówno symptomatologii, jak i przyczyny tego stanu. Wszystkie leki na wegetatywną dystonię naczyniową są warunkowo podzielone na następujące grupy:

 1. Środki uspokajające.
 2. Leki rozszerzające naczynia krwionośne.
 3. Leki przeciwdepresyjne na VSD.
 4. Środki uspokajające dla VSD.

Na pytanie, jak leczyć patologię, można odpowiedzieć dopiero po zbadaniu i ustaleniu przyczyny. W niektórych przypadkach nacisk kładzie się na stosowanie leków przeciwdepresyjnych, w innych pacjentowi przepisuje się nootropy na VSD.

Niemożliwe jest samodzielne „zdiagnozowanie” problemu i niekontrolowane picie silnych narkotyków. W przeciwnym razie wegetatywna dystonia naczyniowa będzie jeszcze cięższa.

Stosowanie środków uspokajających

Pacjentowi przepisano następujące środki uspokajające na VSD:

 1. Novopassit
 2. Motherwort
 3. Persen
 4. Sedafiton
 5. Dormiplant
 6. Waleriana
 7. Herbion
 8. Cardiplant
 9. Zelenina spada
 10. Bromek sodu
 11. Anthonicin
 12. Corvalol
 13. Bromcamphor
 14. Validol

Ponadto w leczeniu wegetatywnej dystonii naczyniowej u kobiet i mężczyzn przepisuje się leki uspokajające z wyciągiem z jarmułki bajkalskiej, astragala, dzikiego rozmarynu.

Czasami dystonię leczy się silnymi lekami, które łączą barbiturany ze składnikami ziołowymi. Przepisuj leki, takie jak Corvalol, Barboval, Valocordin.

Stosowanie środków rozszerzających naczynia krwionośne

Następujące leki rozszerzające naczynia krwionośne są przepisywane w przypadku wegetatywnej dystonii naczyniowej:

 1. Winpocetyna.
 2. Asparkam.
 3. Panangin.
 4. Blokery alfa.
 5. Sympatholytics.

Najlepszym blokerem alfa jest Atenolol.

Stosowanie leków przeciwdepresyjnych

Pacjentowi przepisuje się takie leki na dystonię wegetatywno-naczyniową, takie jak:

 1. Sertarlin.
 2. Coaxil.
 3. Paroksetyna.
 4. Sydnofen.
 5. Amitryptylina.

Te leki na VSD pomagają zwalczać objawy depresyjne i subdepresyjne..

Zastosowanie nootropów

W leczeniu wegetatywnej dystonii naczyniowej można stosować takie leki, jak:

 1. Pantogam
 2. Noofen
 3. Lucetam
 4. Piracetam
 5. Glicyna

Takie tabletki na dystonię wegetatywną pomagają przywrócić uwagę, poprawić pamięć, koncentrację. Z ich pomocą możesz poradzić sobie z tak nieprzyjemnym stanem, jak zawroty głowy z VSD, a także ze słabością i zmęczeniem. Aspiryna pomoże poradzić sobie z lekkimi zawrotami głowy. Przepisywany jest również Betagistin

Normalizacja krążenia krwi

Takie tabletki są przepisywane na dystonię wegetatywną, na przykład:

 1. Pentoksyfilina.
 2. Oxybral.
 3. Stugeron.
 4. Cavinton.

Leki te są przepisywane w celu poprawy krążenia krwi w mózgu. Są przeznaczone do radzenia sobie z bólami głowy. Są to bardzo skuteczne środki na VSD. Są stosowane jednocześnie z głównymi metodami leczenia patologii. Aspiryna pomoże usunąć lekki ból głowy.

Leczenie wegetatywnej dystonii naczyniowej u kobiet obejmuje przyjmowanie leków, takich jak Vinoxin. Ma korzystny wpływ na ściany naczyń krwionośnych i łagodzi bóle głowy..

Normalizacja ciśnienia krwi

Przy podwyższonym ciśnieniu krwi dystonia wegetatywna obejmuje przyjmowanie leków, takich jak anaprilin i metoprolol. Gdy ciśnienie spada, zalecane spożycie Mezatonu, różówki różowej. Przepisać odbiór zarówno naparów, jak i kropli.

Aby złagodzić ból w klatce piersiowej, Mildronate jest przepisywany na VSD. Pomaga również ryboksyna.

Stosowanie środków wzmacniających

Czasami lekarz prowadzący musi przepisać następujące leki na VSD:

 1. Propranol.
 2. Anaprilin
 3. Mexidol
 4. Ryboksyna.
 5. Actovegin.

Zasadniczo przepisane leki to beta-blokery. Również lekarz, który wskazał objawy i leczenie, może przepisać przyjmowanie adaptogenów..

Beta-blokery dobrze współpracują z enzymami. W tym samym czasie witaminy są przepisywane na VSD.

Co powinieniem wziąć? Lekarze zalecają leczenie wegetatywnej dystonii naczyniowej w domu witaminami B i C..

Stosowanie tabletek nasennych

Leki nasenne pomagają leczyć zaburzenia snu z VSD. Jeśli u dorosłych pojawią się oznaki bezsenności, zaleca się pić:

 1. Dormikum.
 2. Donormil.
 3. Zolpidem.

Jeśli pacjent ma łagodne zaburzenia snu, przepisuje mu krople „Barboval”.

To całkiem dobre leki o silnym działaniu uspokajającym. Ale w przypadku niektórych przepisanych leków musisz być ostrożny. Należą do środków uspokajających i przeciwpsychotycznych. Nie można ich zabrać z VSD przez długi czas.

Przyjmowanie fitopreparatów

Jakie leki leczyć VSD, gdy patologia jest na początkowym etapie? Wiele osób zostało wyleczonych ziołami o silnym działaniu uspokajającym. Najczęściej są przepisywane w leczeniu wegetatywnej dystonii naczyniowej u kobiet w ciąży..

W przypadku VSD przepisywane są następujące leki:

 • nalewka z piwonii;
 • tymianek;
 • Melisa;
 • głóg;
 • żeń-szeń;
 • nalewka z Motherwort.

Persen bardzo pomaga w przypadku dystonii. Można go łączyć z lekami takimi jak Negrustin, Novopassit.

Środki homeopatyczne

Homeopatia z VSD pomaga pozbyć się pierwotnej przyczyny patologii. Podejmując odpowiednią decyzję, lekarz prowadzący zobowiązuje się wziąć pod uwagę możliwość dostosowania konsekwencji u dorosłych. W rzadkich przypadkach homeopatia z VSD przyczynia się do wystąpienia skutków ubocznych. Najlepsze środki homeopatyczne to:

 • Neurokhel;
 • Pumpan;
 • Cardio Gran.

Suplementacja witamin

Jakie witaminy najlepiej pomagają w IRR? Odpowiedź na to pytanie zależy od rodzaju rozwoju dystonii wegetatywnej. W sumie lekarze prowadzący rozróżniają mieszane, hipotoniczne i nadciśnieniowe typy tej dolegliwości..

Witaminy E i A bardzo pomagają z VSD, pije się je zarówno przed, jak i po posiłkach. Aby uzyskać najlepszy efekt, łączy się terapię witaminową i homeopatię.

Jeśli osoba z VSD ma również tachykardię, przepisuje mu leki zawierające potas. Wielu lekarzy uważa, że ​​witaminy to najlepsze, co mogli wymyślić z VSD. Dobrze koją, korzystnie wpływają na naczynia krwionośne. Często są przepisywane w leczeniu VSD w przypadku ciąży..

Można przepisać zastrzyki witaminowe. Zwykle przepisywany jest Kombilipen. To nowy krajowy odpowiednik Milgammy.

Ponadto pacjentowi przepisuje się następujące witaminy na VSD:

 1. Nerorubin.
 2. Neurovitan.
 3. Neurobeks.

Przyjmowanie przepisanych witamin z VSD jest konieczne dla ogólnego stanu zdrowia organizmu.

Cechy leków

Przyjmowanie leków zależy od tego, jak trudny jest VSD. Bierze również pod uwagę, na które objawy dana osoba najbardziej narzeka..

Adaptol

Czasami w leczeniu wegetatywnej dystonii naczyniowej u mężczyzn i kobiet przepisuje się środki uspokajające. Według niektórych lekarzy Adaptol jest najlepszym lekiem z tej grupy..

Jego stosowanie zwiększa poziom serotoniny w tkankach mózgu. Adaptol z VSD ma korzystny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy. W takim przypadku nie ma to wpływu na części peryferyjne. Jego działanie jest prawie takie samo, jak leków przeciwdepresyjnych..

Ten lek na VSD ma specyficzny smak. Instrukcje użytkowania mówią, że należy zachować ostrożność podczas łączenia go z lekami, które dają działanie uspokajające i psychotropowe. Nie pij tych tabletek w tym samym czasie co napoje alkoholowe..

Najlepiej pić ten lek, który pomaga w VSD na początkowym etapie patologii. Z zaostrzeniem pomaga słabo.

Actovegin

Ten środek na dystonię wegetatywną łączy kwasy tłuszczowe z minerałami. Ma silne działanie przeciwutleniające, pomaga powstrzymać zaburzenia metaboliczne w funkcjonowaniu mózgu. Nie pozwala na rozwój patologii naczyniowej.

W leczeniu tej patologii przepisuje się zastrzyki. Są wkładane do mięśni.

Andipal

Aby wzmocnić hipotensyjne działanie beta-blokerów i powolnych blokerów kanału wapniowego, pacjentowi można przepisać Andipal.

W przypadku dorosłych lek podaje się doustnie. Maksymalna dopuszczalna dawka to 1 tabletka dwa lub trzy razy / 24 godziny Czas trwania kursu terapeutycznego 15-20 dni.

Nie zaleca się przyjmowania leku Andipal osobom z niewyrównaną przewlekłą niewydolnością serca. W przypadku przedawkowania pojawiają się skutki uboczne, takie jak senność i zmniejszenie szybkości reakcji psychomotorycznych..

Amitryptylina

Jednym z najsilniejszych trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych jest amitryptylina. Ten lek należy przyjmować wyłącznie na receptę lekarza. Amitryptylina z VSD pomaga zmniejszyć niepokój. Również ten środek ma dobry wpływ na ogólny stan..

Ascorutin

Gdy organizmowi brakuje witamin C lub P, przepisywana jest askorutyna. Wzmacnia układ odpornościowy i zmniejsza ryzyko zniszczenia kwasu askorbinowego.

Jak podano w instrukcji użytkowania, Ascorutin przyjmuje się doustnie. W leczeniu głównych objawów VSD nie jest przepisywany.

Ascorutin ma korzystny wpływ na stan naczyń mózgowych w VSD. Nie przepisywany w czasie ciąży. Czasami Ascorutin przyczynia się do występowania bólów głowy.

Andipal

Jeśli ciśnienie krwi wzrośnie na tle VSD, najlepszym lekarstwem na VSD jest Andipal. Stosowanie tego leku jest szczególnie skuteczne w nadciśnieniu tętniczym 1. stopnia. Przy wysokim ciśnieniu krwi Andipal ma łagodne działanie uspokajające i hipotensyjne. Zawiera papawerynę i dibazol. Są nie tylko objawowe.

Przy podwyższonym ciśnieniu krwi Andipal jest przyjmowany nie okazjonalnie, ale systematycznie. Te tabletki z VSD pomagają przywrócić napięcie ścian naczyń krwionośnych i zapobiegają ryzyku rozwoju nadciśnienia.

W przypadku dzieci poniżej 14 lat Andipal jest przeciwwskazany. Polecili jego analogi - Papazol i Drotaverin.

Afobazol

Co zrobić, aby zapobiec lękowi, który często występuje przy zaburzeniach autonomicznych? Według opinii najlepszym lekarstwem jest Afobazol.

Wzmacnia działanie przeciwlękowe Diazepamu.

Afobazol z VSD daje efekt około 21-30 dni. Nie zalecane dla dzieci i kobiet w ciąży.

Betaserc

Jednym ze skutecznych analogów histaminy jest Betaserc. Działa na receptory H1-H2 ucha wewnętrznego i jądra przedsionkowe ośrodkowego układu nerwowego.

Betaserc pomaga przy bólach głowy VSD. Przedsionkowe zawroty głowy to kolejna wskazówka. Betaserc pomaga poprawić mikrokrążenie i przepuszczalność naczyń włosowatych.

Jak podano w instrukcji użytkowania, lek ten przyjmuje się przed posiłkami. Nie zaleca się stosowania preparatu Betaserc osobom wrażliwym na jego składniki..

Bisoprolol

Czasami leczenie VSD obejmuje stosowanie beta-blokerów. Takim lekiem jest Bisoprolol. Jego działanie polega na blokowaniu niektórych receptorów znajdujących się w sercu. Przyjmowanie tego leku z VSD przyczynia się do zatrzymania nadmiernej stymulacji serca. Prowadzi to do obniżenia ciśnienia krwi..

Bisoprolol jest przepisywany na:

 1. Angina pectoris.
 2. Arytmie.
 3. Niewydolność serca.

Bisoprolol pomaga poprawić stabilność elektryczną mięśnia sercowego. Daje to efekt antyarytmiczny. Jeśli dystonia wegetatywno-naczyniowa jest połączona z niewydolnością serca, lek ten można przyjmować tylko w stabilnym stadium patologii.

Zgodnie z instrukcją Bisoprolol jest przeciwwskazany u osób z bradykardią..

Stosowanie środków rozszerzających naczynia krwionośne

Aby poprawić przepływ krwi, w VSD stosuje się środki rozszerzające naczynia krwionośne. Na tym tle w tkankach mózgowych nasilają się procesy metaboliczne..

Co zabrać na naczynia mózgu? Leki, takie jak kwas nikotynowy i Euphyllin, eliminują skurcze u dorosłych..

Leczenie środkami rozszerzającymi naczynia krwionośne obejmuje:

 • Nigeksina;
 • Niko Tinata;
 • Ksantynol;
 • Nikoshpana.

Vasorbal

Przepuszczalność ściany naczynia eliminuje Vasobral z VSD. Jego stosowanie pomaga również zmniejszyć agregację erytrocytów i płytek krwi.

W mózgu poprawia się krążenie krwi, poprawiają się procesy metaboliczne. Wydajność psychofizyczna wzrasta. Aktywowane są ośrodki kardiomotoryczne i oddechowe.

Instrukcja użytkowania stwierdza, że ​​tego leku nie można łączyć z alkoholem. W przeciwnym razie, oprócz wszystkich objawów, osoba otrzyma również silny ból głowy..

Możesz wziąć analogi tego leku - Vinpoten, Telektol, Gitnos.

Westinorm

Często pacjentowi przepisuje się takie leki na dystonię wegetatywno-naczyniową, które pomagają poprawić mikrokrążenie. Takim lekarstwem jest Westinorm..

Jego odbiór zatrzymuje stany, w których występują silne zawroty głowy. Westinorm przyjmuje się po posiłkach lub z jedzeniem. Nie należy narażać integralności tabletu. Nie powinieneś pić Westinorm przez długi czas. Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie.

Westinorm nie jest zalecany podczas ciąży i karmienia piersią.

Valoserdin

Valoserdin pomoże wyleczyć wegetatywną dystonię naczyniową u dorosłych, której towarzyszy łagodna bezsenność. To jest lek złożony. Ma działanie uspokajające i nasenne.

Valoserdin zmniejsza pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego. Sen przychodzi szybko, osoba śpi dobrze i spokojnie.

Nie można łączyć Valoserdin z napojami alkoholowymi. Alkohol wzmacnia jego działanie i może zwiększać toksyczność.

Valoserdin przyjmuje się doustnie przed posiłkami. Wcześniej ten środek na VSD należy rozpuścić w 30-50 ml. woda.

Validol

Od wegetatywnej dystonii naczyniowej, któremu towarzyszy szybkie bicie serca i zwiększona pobudliwość, Validol bardzo pomaga. Ten środek ma łagodne działanie uspokajające i pomaga normalizować sen..

Validol pomaga również złagodzić ból głowy związany z wegetatywną dystonią naczyniową. Zaleca się przyjmowanie tego środka i tym, którzy cierpią na nadwrażliwość na głośne dźwięki. To dość bezpieczny środek, który mogą pić nawet dzieci. Ale te pigułki nie powinny być nadużywane..

W przypadku silnych bólów serca Validol należy zastąpić kroplami Valocordin lub Corvalol. Aby złagodzić dyskomfort, wystarczy wziąć 20-30 kropli.

Grandaxin

Kiedy pacjent skarży się na drgawki, przepisuje mu się grandaxin na VSD. Ten lek należy do środków zwiotczających mięśnie..

Grandaxin to łagodny środek uspokajający. Jego stosowanie pomaga złagodzić objawy odstawienia i normalizuje sen. Grandaxin z VSD jest często przepisywany podejrzanym osobom cierpiącym na obsesje.

Lek przyjmuje się systematycznie. Efekt Grandaxin daje około 1,5 tygodnia później.

Lek dobrze łączy się z leczeniem hormonalnym. Jeśli schemat terapeutyczny został wybrany prawidłowo, Grandaxin nie powoduje skutków ubocznych. Przedawkowanie może spowodować drgawki lub skurcze mięśni.

Czasami Grandaxin powoduje alergie. W niektórych przypadkach jego stosowanie pomaga zahamować ośrodek oddechowy..

Miłorząb dwuklapowy

Przepisując leki na VSD, lekarz może zalecić przyjmowanie Ginkgo Biloba. To naturalny lek, który korzystnie wpływa na naczynia mózgowe. Stosowanie Ginkgo Biloba pomaga poprawić przepływ krwi, poprawia sprawność umysłową.

Posiadając silny efekt przeciwutleniający, lek pomaga normalizować proces krążenia mózgowego.

Ginkgo Biloba to bardzo skuteczny środek. Posiada również następujące właściwości:

 1. Środek uspokajający.
 2. Moczopędny.
 3. Neuroprotekcyjny.
 4. Zmniejszające przekrwienie.
 5. Przeciwpłytkowe.
 6. Przeciw niedokrwieniu.

Ten środek nie jest zalecany dla osób z indywidualną nietolerancją. Zaleca się pić takie analogi leków, jak Stimol i Tanakan..

Darsonval

Istnieje świetna alternatywa dla terapii lekowej. Jeśli choroba jest stosunkowo łatwa, pacjentowi przepisuje się darszonwalizację. Można go łączyć z elektroforezą i kąpielami chlorkowymi. Uwalnia pacjenta od objawów przeciwskurczowych..

Darsonval ma korzystny wpływ na stan organizmu jako całości. Zabieg można wykonać zarówno w gabinecie, jak iw domu. Stosowanie Darsonval pomaga poprawić krążenie krwi. Pod jego wpływem obserwuje się utlenianie tkanek.

Osobom cierpiącym na VSD często przepisuje się Darsonval na bezsenność.

Zoloft

Jeśli patologii towarzyszą bolesne ataki paniki i niepokój, lekarz przepisujący leki na VSD zaleca zwrócenie uwagi na Zoloft.

Ten lek jest silnym środkiem przeciwdepresyjnym. Musisz przyjąć Zoloft w ciągu sześciu miesięcy. Lek nie uzależnia. Zoloft nie jest zalecany dla kobiet noszących płód. Nie należy przyjmować tego leku w tym samym czasie, co inhibitory MAO.

Zoloft jest dość drogi. Zamiast tego można użyć analogów. Najlepszym z nich jest Stimuloton..

Cavinton

Leki przepisane na VSD powinny pomóc poprawić krążenie mózgowe. Ten lek to Cavinton. Łagodzi objawy negatywne, korzystnie wpływa na stan drobnych naczyń krwionośnych oraz sprzyja wchłanianiu glukozy.

 • funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego;
 • stan umysłu;
 • stan komórek naczyniowych;
 • koordynacja ruchów.

Cavinton jest przepisywany zarówno w postaci tabletek, jak i zastrzyków. W drugim przypadku czas trwania kursu terapeutycznego wynosi 14 dni..

Jak zażywać lekarstwo? Dorosły potrzebuje 8-10 mg / kg / 24 h. Zalecana dzienna dawka to 1-2 tabletki trzy razy / 24 godziny..

Cortexin

Aby osoba cierpiąca na VSD mogła normalnie istnieć, przydzielono mu Cortexin. Ten środek zaradczy ma następujące skutki:

 1. Specyficzne dla tkanki.
 2. Nootropowy.
 3. Przeciwutleniacz.
 4. Neuroprotekcyjny.

Cortexin pomaga poprawić metabolizm neuronów w układzie nerwowym. Na tym tle poprawia się praca kory mózgowej. Pomagając poprawić wyższe funkcje mózgu, Cortexin ma korzystny wpływ na pamięć.

Stosowanie leku pomaga również zmniejszyć skutki uboczne innych leków psychotropowych.

Cortexin jest stosowany tylko domięśniowo. Maksymalna dzienna dawka - 10 mg / 24 h.

Clonazepam

Przepisując środki uspokajające, lekarz może przepisać pacjentowi Clonazepam. Ten lek ma silne działanie zwiotczające mięśnie i hipnotyczne. Ma również działanie uspokajające..

Clonazepam jest zwykle przepisywany podczas leczenia kryzysów psychomotorycznych. W tym przypadku przyjmuje się ją jako pigułkę nasenną..

Concor

Pacjenta można również przypisać do Concor z VSD. To najpotężniejszy beta-bloker. Jego stosowanie pomaga obniżyć tętno. Obniża również zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen..

Wraz z przyjętą tabletką Concor w żadnym wypadku nie należy pić alkoholu. Może to wywołać pojawienie się nowego zaostrzenia VSD. Dozwolone jest przyjmowanie analogów leku - Aritel, Biprol, Tirez.

Milgamma

Milgamma ma korzystny wpływ na stan pacjenta z VSD. Często, odpowiadając na pytanie, jak leczyć tę patologię, lekarz ją przepisuje.

Ten lek pomaga poprawić przepływ krwi w naczyniach mózgowych. Milgamma ma również korzystny wpływ na pracę mózgu..

Magneb6 i Magnez b6

Jakie leki są najlepsze do regulacji układu nerwowego i mięśniowego? Zwykle pacjentowi przypisuje się Magnez b6 lub Magne b6. Te leki nie są inne. Jedyna różnica polega na tym, że Magne b6 jest narkotykiem zagranicznym, a Magne b6 krajowym..

Nie ma bezpośrednich wskazań do VSD. Ale lekarze przepisują leki na niedobór magnezu w organizmie. Magnez b6 i Magne b6 pomagają normalizować sen, powstrzymują skurcze mięśni i pozbywają się drażliwości.

Magnez jest dostępny w postaci tabletek lub roztworu pakowanego w ampułki. Zawiera również witaminę B6. Połączone wzajemnie wzmacniają biologiczną aktywność. Jak długo należy przyjmować magnez, powie lekarz. Zwykle magnez przyjmuje się w 1-2 tab. dwa do trzech razy / 24 h. Średnio magnezu używa się przez 1-3 miesiące.

Stosowanie miotropowych środków przeciwskurczowych

Aby obniżyć wysokie ciśnienie krwi, pacjentowi przepisuje się miotropowe środki przeciwskurczowe. Działają w taki sposób, że łagodzą bóle trzewne i brzucha..

Należą do nich leki o działaniu przeciwskurczowym i rozszerzającym naczynia krwionośne. Częściej pacjentowi przepisuje się stosowanie:

 • Bendazol;
 • Papaweryna;
 • Minoksydyl.

Ze względu na działanie rozszerzające naczynia krwionośne leki te są zwykle przepisywane podczas diagnozowania nadciśnieniowego typu VSD.

Mycodalm

Jednym z najbardziej skutecznych i bezpiecznych leków jest Mydocalm. Zwykle jest przepisywany na ból..

Mydocalm pomaga redukować stres i działa pośrednio przeciwbólowo. Rozszerza również naczynia krwionośne, poprawia krążenie krwi i limfy..

Mydocalm ma dość szybki efekt. Lek jest dobrze tolerowany. Nie zaleca się picia Mydocalm z miastenią i nadwrażliwością na składniki tego leku.

Mildronate

U niektórych osób poszczególne objawy VSD zostały wyleczone lekiem takim jak Mildronate. Stosowanie tego leku pomaga normalizować tętno. Wpływa korzystnie na napięcie naczyń włosowatych i naczyń mózgowych. Zwiększa się odporność organizmu na stres.

Mildronate towarzyszy również poprawie zdolności intelektualnych pacjenta..

Maksymalna dzienna dawka to 250 mg, do 4 r. / 24 h. Jeśli wymaga tego stan zdrowia pacjenta, podaje się Mildronate dożylnie 1 r. / 24 h. Łącznie Mildronate potrzebuje 14 dni..

Mildronate ma nie mniej skuteczne analogi - Meldonium-Eskom i dihydrat Meldonium.

Magnezja

Magnezja jest jednym z najskuteczniejszych leków przeciwdrgawkowych. Często jest przepisywany jako środek uspokajający na VSD..

Lek podaje się dożylnie lub domięśniowo. Może być również stosowany jako lek przeciwarytmiczny.

Mexiprim

Wymieniając najlepsze leki przeciwutleniające, nie można zapominać o Mexiprim. Jest przepisywany zarówno na VSD, jak i na tle zaburzeń lękowych..

Lek przyjmuje się doustnie. Czas trwania kursu terapeutycznego i dawkowanie zależy od wrażliwości pacjenta na ten lek..

Po pierwsze, Meksiprim przyjmuje się w dawce 250-500 mg. Maksymalna dopuszczalna dawka to 800 mg. Wydawany jest w 2-3 przyjęciach / 24h.

Na tle VSD Mexiprim jest pobierany przez 14-45 dni. Kurs terapii kończy się stopniowo. Dawkowanie zmniejsza się w ciągu 48-72 godzin.

Mexiprim nie jest przepisywany w czasie ciąży.

Nootropil

Jednym z najskuteczniejszych leków nootropowych jest Nootropil. Pomaga poprawić krążenie mózgowe. Dorosłym Nootropil jest przepisywany w dawce 30/160 mg / kg / 24 h. Dawkę podzielono na 2-4 dawki. Czas trwania kursu terapeutycznego wynosi 1,5-2 miesiące.

Nootropil można również przyjmować w początkowej dawce 10 g / 24 h. Jeśli pacjent jest w bardzo ciężkim stanie, dzienna dawka wynosi 12 g.

Jeśli dana osoba cierpi na bezsenność, Nootropil nie jest przyjmowany wieczorem, ale w ciągu dnia..

Stosowanie leków przeciwpsychotycznych

Aby zmniejszyć reakcję pacjenta na bodźce, przepisuje mu się neuroleptyki. Mają działanie przeciwpsychotyczne i wegetotropowe. Dzieciom cierpiącym na VSD przepisuje się leki oszczędzające:

 1. Teralen.
 2. Sonapax.
 3. Frenolone.

Są przepisywane na tle nieskuteczności środków uspokajających..

Noopept

Innym skutecznym lekiem nootropowym jest Noopept. Przyjmuje się doustnie po posiłkach. Początkowa dawka dobowa wynosi 20 mg / 24 h. Dzieli się ją na dwie dawki. Aby poprawić swój stan, przyjmuj Noopept po przebudzeniu i przed pójściem spać.

Jeśli efekt terapeutyczny nie został osiągnięty, dawkę zwiększa się do 30 mg / 24 h. Dzieli się na trzy dawki.

Nie możesz pić Noopeptu po godzinie 18:00. Czas trwania kursu terapeutycznego wynosi 45-90 dni. Noopept zostaje ponownie mianowany dopiero po 30 dniach.

Pikamilon

Przepisując środki uspokajające, lekarze często przepisują pikamilon. Jest to lek nootropowy, który wspomaga ekspansję naczyń mózgowych. Pikamilon wiąże się z pojawieniem się efektów psychostymulujących i uspokajających.

Lek można przepisać w stanach depresyjnych. Musisz wziąć Picamilon 2-3 ruble / 24 godziny, po 40-200 mg.

Żaden lek nie jest przepisywany na niewydolność nerek. Średnio Picamilon przyjmuje się przez 30-90 dni.

Pantogam

Aby zmniejszyć stany podobne do nerwicy, pacjentowi przepisuje się Pantogam. Pomaga pozbyć się:

 • objawy depresyjne;
 • lęki;
 • niepokój;
 • agresywność;
 • drażliwość.

Pantogam przyjmuje się doustnie, 0,5-1 g / 24 h. Czas trwania kursu terapeutycznego wynosi 30-100 dni. Nie zaleca się jednoczesnego przyjmowania innych środków uspokajających..

Papazol

VSD kobiet często wiąże się z użyciem tak silnego środka, jak Papazol. Lek ten pomaga zmniejszyć całkowity naczyniowy opór wewnątrztętniczy. W rezultacie ciśnienie krwi jest znormalizowane..

„Widziałem Papazol i nie było ataków paniki. Jak tylko odbiór ustał, wznowiono! ” - tak mówi wiele kobiet. Należy przyjmować Papazol tak długo, jak zaleci lekarz. Maksymalna dawka dla dorosłych to 1-2 tab. dwa-trzy razy / 24h.

W czasie ciąży Papazol nie jest przepisywany.

Panangin

Panangin to jeden z najskuteczniejszych leków uzupełniających niedobory potasu i magnezu. Należy przyjmować 1-2 tabletki, trzy razy / 24 h. Maksymalna dopuszczalna dawka dla dorosłych to 3 tabletki, trzy razy / 24 godziny..

Musisz pić Panangin po jedzeniu. W przeciwnym razie kwaśne środowisko treści żołądkowej zmniejszy skuteczność leku. Na pytanie o analogi wiele osób cierpiących na VSD odpowiada: „Piję Asparkam”.

Stresam

Przepisując leki uspokajające, lekarz może zalecić pacjentowi Stresam. Służy do łagodzenia psychosomatycznych objawów lęku..

Strezam jest przydzielany wewnętrznie. Dawkowanie zależy od samopoczucia pacjenta. Zwykle Strezam przepisuje się 1 kapsułkę / 3 r. / 24 godziny Czas trwania kursu terapeutycznego waha się od 1 do 1,5 miesiąca.

Pij Stresam z niewielką ilością wody.

Stugeron

Jest to bloker kanalików wapniowych. Wpływa na naczynia mózgowe. Stugeron przyjmuje się doustnie, po jedzeniu.

Dawkowanie przy zaburzeniach krążenia mózgowego - 1-2 tab./24 h. Przy zaburzeniach układu przedsionkowego - 1 tab. 3 r. / 24 godz.

Spazmalgon

Spazmalgon jest stosowany w przypadku bólu głowy. Zwykle jest przypisywany kobietom. Konieczne jest picie leku bezpośrednio po jedzeniu. Maksymalna dopuszczalna dawka to 1-2 tabletki dwa lub trzy razy dziennie.

To skuteczny środek. „Wypiłam 2 sztuki i stało się łatwiej” - mówią kobiety. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć do 6 tabletek / 24 h. Czas trwania kursu terapeutycznego wynosi 5 dni..

Ten lek może zastąpić Citramon.

Tenoten

W odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób łączy się VSD i homeopatię, lekarz może przepisać pacjentowi Tenoten. Lek ten pomaga zwiększyć odporność organizmu pacjenta na stresujące sytuacje. Z jego pomocą takie nieprzyjemne objawy jak:

 • niepokój;
 • strach;
 • ROCZNIE.

Również Tenoten pomaga ustabilizować stan psychiczny. Ataki zawrotów głowy stopniowo ustają. Jeśli to konieczne, Tenoten normalizuje dopływ tlenu. Następuje również uporządkowanie syntezy noradrenaliny.

Tenoten nie jest przepisywany w okresie ciąży i laktacji. Jego działanie pojawia się w 60-120 minut po zażyciu.

Troxevasin

Jeśli to konieczne, normalizacja krążenia żylnego, pacjentowi przepisuje się Troxevasin. Jest to potężny angioprotector. Jest przyjmowany wewnętrznie, z jedzeniem. Kapsułki są całkowicie połykane.

Dawka początkowa to 1 kapsułka trzy razy / 24 h. Rozwój efektu obserwuje się w ciągu 14 dni. Następnie dawkę zmniejsza się do 600 mg / 24 h. W przypadku wstrzymania kuracji efekt utrzymuje się przez 1 miesiąc. Średni czas trwania kuracji to 20-30 dni.

Teraligen

Jednym z najskuteczniejszych leków przeciwpsychotycznych jest Teraligen. Jest przepisywany na bezsenność. Lek przyjmuje się doustnie, dzienną dawkę dzieli się na 3-4 dawki. Lek działa po 15-30 minutach. Jego działanie obserwuje się przez około 8 godzin.

Maksymalna dawka waha się od 5 do 10 mg / 24 h. Jeśli u pacjenta zdiagnozowano stany psychotyczne, wówczas Teraligen z VSD przyjmuje się w dawce 200-400 mg / 24 h.

Phenazepam

Przepisując środki uspokajające, lekarz może przepisać pacjentowi Phenazepam. Ten silny środek uspokajający jest przeznaczony dla:

 1. Stany neurotyczne.
 2. Warunki psychopatyczne.
 3. Zaburzenia autonomiczne.

Phenazepam ma uderzające działanie uspokajające. Jest również stosowany jako środek przeciwdrgawkowy. Ale najczęściej Phenazepam jest przepisywany jako pigułka nasenna..

Niezalecane dla dzieci poniżej 18 roku życia. W niektórych przypadkach Phenazepam powoduje skutki uboczne. Najczęstsze są wysypka i swędzenie.

Phenazepam i alkohol są niezgodne.

Weź Phenazepam na bezsenność około pół godziny przed zgaszeniem świateł. Maksymalna dawka to 0,5 mg.

W stanach nerwicowych początkowa dawka wynosi od 0,5 do 1 mg. dwa razy / 24 godziny, w dniach 2-4 zwiększa się do 4-6 mg / 24 godziny.

Phenibut

Odpowiadając na pytanie, w jaki sposób łączy się leki przeciwdepresyjne i VSD, lekarz może przepisać Fenisbut.

Unikalny skład tego leku pomaga złagodzić niepokój. Efektywność pracy związana z wysiłkiem intelektualnym nie spada.

Przepisany dla VSD Phenibut:

 • usuwa bezsenność;
 • łagodzi bóle głowy;
 • zmniejsza uczucie ciężkości w głowie;
 • promuje pojawienie się stabilności emocjonalnej;
 • zmniejsza drażliwość.

Phenibut z VSD przyjmuje się po posiłkach. Maksymalna dawka dla osoby dorosłej to 1-3 tab. trzy razy / 24h.

Fluoksetyna

Jednym z najsilniejszych leków przeciwdepresyjnych jest fluoksetyna. Ten lek jest klasyfikowany jako selektywny inhibitor. Przepisywany na łagodną depresję.

Początkowo fluoksetyna jest przepisywana w dawce 20 mg / 24 h. Lek należy pić tylko do godziny 15:00. Z biegiem czasu Fluoksetyna jest przyjmowana w dawce 40-60 mg / 24 h. W takim przypadku dawkę dzieli się na 2-3 dawki.

W razie potrzeby dawkę zwiększa się do 80 mg / 24 h. Dzieli się na 3 dawki.

Kupuj fluoksetynę tylko na receptę.

Fenotropil

Jednym z najlepszych leków nootropowych jest fenotropil. Dla osób cierpiących na VSD jest przepisywany w stanach depresyjnych o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu.

Fenotropil przyjmuje się doustnie, bezpośrednio po posiłku. Średnia pojedyncza dawka dla dorosłych waha się od 100 do 200 mg.

Średnia 24-godzinna dawka waha się od 200 do 300 mg. W razie potrzeby Fenotropil przyjmuje się w dawce 750 mg / 24 h. Dzienna dawka podzielona jest na dwie dawki. Dawkowanie do 100 mg raz dziennie po przebudzeniu.

Nie zaleca się picia fenotropilu po godzinie 15:00. W przeciwnym razie pojawią się zaburzenia snu.

Phezam

Jednym z najskuteczniejszych leków poprawiających krążenie krwi w mózgu jest Phezam.

W przypadku dorosłych lek przepisuje się 1-2 kapsułki trzy razy / 24 godziny Czas trwania kursu terapeutycznego wynosi 30-90 dni.

Phezam jest przepisywany dzieciom dopiero po 5 latach. Maksymalna dopuszczalna dawka to 1-2 szt., 1-2 ruble / 24 h.Czas trwania kursu terapeutycznego wynosi 45-90 dni.

Czasami Phezam powoduje skutki uboczne. Najczęściej występuje bezsenność.

Cytoflawina

Jednym z najskuteczniejszych leków poprawiających metabolizm mózgu jest cytoflawina. Stosowanie tego leku przyczynia się do:

 1. Resuscytacja zdolności intelektualnych i umysłowych mózgu.
 2. Poprawa przepływu krwi w mózgu.
 3. Poprawa przepływu wieńcowego.
 4. Przywrócenie świadomości.
 5. Stabilizują aktywność metaboliczną ośrodkowego układu nerwowego.

Cytoflawinę przepisuje się w 2 tabletkach 2 razy / 24 h. Odstęp czasu od 8 do 10 h. Cytoflawinę najlepiej pić po przebudzeniu i przed snem. Nie zaleca się przyjmowania środka po godzinie 18:00. Czas trwania kursu terapeutycznego wynosi 25 dni.

Cytoflawina nie jest zalecana do ciąży i laktacji.

Cigapan

Jednym z najskuteczniejszych suplementów diety jest Cigapan. Jest przyjmowany podczas posiłków. Maksymalna dzienna dawka dla dzieci w wieku 3-12 lat wynosi 200 mg / 24 h.

Młodzieży powyżej 12 lat Cigapan jest przepisywany w dawce 400 mg / 24 h. W niektórych przypadkach dawkę można zwiększyć do 800 mg / 24 h..

Dorośli powinni zażywać Cigapan 1 tabletkę dwa razy / 24 h. Dzienna dawka nie powinna przekraczać 1600 mg. Czas trwania kursu terapeutycznego wynosi od 30 do 60 dni. Możesz pić Cigapan ponownie co 60-90 dni..

Cynaryzyna

Jest to bloker kanalików wapniowych. Wpływa korzystnie na naczynia mózgowe. Cinarizin jest przepisywany na:

 • zawroty głowy;
 • hałas w narządach słuchu;
 • nudności i wymioty.

Cynaryzyna jest przyjmowana doustnie po posiłku. Dawkowanie przy zaburzeniach krążenia mózgowego waha się od 25 do 50 mg, trzy razy / 24 godziny.

Jeśli pacjent ma nadwrażliwość na ten lek, najpierw Cynaryzyna jest podzielona na dwie części. Czas trwania kursu terapeutycznego waha się od 14 do 60 dni.

Cynaryzyna jest również stosowana jako środek profilaktyczny w migrenach. Nie zalecane w ciąży. Cynaryzyna jest przepisywana ostrożnie osobom z chorobą Parkinsona.

Ceraxon

Przepisując leki uspokajające, lekarz może przepisać Ceraxon. Jest to lek nootropowy. Picie jest zalecane przy zaburzeniach behawioralnych i poznawczych.

Ceraxon podaje się w powolnym wstrzyknięciu. W zależności od dawki dzieje się to w ciągu 3-5 minut. Ceraxon można również podawać we wlewie kroplowym. Do 60 kropli nalewanych jest na minutę.

Ceraxon nie jest zalecany dla osób poniżej 18 roku życia. Należy zachować ostrożność podczas ciąży. W takim przypadku Ceraxon jest przepisywany tylko wtedy, gdy korzyści z leczenia przewyższają ryzyko dla dziecka..

Tsipralex

Jednym z najsilniejszych leków przeciwdepresyjnych jest lek Cipralex. W przypadku VSD jest wyznaczony w celu powstrzymania ataków paniki.

Lek przyjmuje się doustnie, niezależnie od posiłku. Pojedyncza dawka zależy od wskazań. Średnio waha się od 10 do 20 mg / 24 godziny, a maksymalna dzienna dawka wynosi 20 mg.

Czas trwania kursu terapeutycznego wynosi 3-4 miesiące. Jeśli leczenie zostanie przerwane, stopniowo się zmniejsza. Aby wyeliminować zespół odstawienia, odbywa się to przez 7-14 dni.

Zalecana dawka dla osób starszych to 5 mg / 24 h. Maksymalna dawka dobowa to 10 mg..

Eltatsin

Jednym z najskuteczniejszych leków, które pomagają normalizować metabolizm mięśnia sercowego, jest Eltacin. Lek ten jest przepisywany, gdy bóle serca pojawiają się na tle dystonii wegetatywno-naczyniowej.

Eltacin z VSD to tabletka do resorpcji. Średnia dawka dla dorosłych - 1 tabletka trzy razy / 24 godziny.

Eglonil

Kiedy dystonia neurokrążeniowa łączy się z depresyjnymi stanami o różnej etiologii, lekarz przepisuje pacjentowi Eglonil. Ten atypowy neuroleptyk ma działanie przeciwpsychotyczne. Jego stosowanie pomaga poprawić nastrój.

Przepisywany jako zastrzyk lub tabletka.

Jeśli pacjentowi przepisano zastrzyki Eglonilu, maksymalna dzienna dawka waha się od 400 do 800 mg / 24 h. Czas trwania efektu terapeutycznego wynosi 14 dni..

Jeśli Eglonil był przepisywany w tabletkach lub kapsułkach, wówczas dzienna dawka wynosi 1-3 szt / 24 godziny.

Nie zaleca się przyjmowania leków po godzinie 16:00. Wynika to ze zwiększonego poziomu aktywności.

W przypadku silnego niepokoju Eglonil przyjmuje się przez 1 miesiąc. Maksymalna dzienna dawka wynosi 150 mg.

Eleutherococcus

Eleutherococcus ma niezwykły ogólny efekt tonizujący. To narzędzie pomaga:

 1. Usuwanie podrażnień.
 2. Pozbycie się przepracowania.
 3. Poprawa zdolności fizycznych.
 4. Zwiększenie zdolności intelektualnych.

Lek podaje się doustnie. Suchy ekstrakt jest przepisywany zarówno dorosłym, jak i dzieciom od 12 lat. Maksymalna dawka to 4 tabletki / 24 h. Czas trwania kursu terapeutycznego to 1 miesiąc..

Płynny ekstrakt przyjmuje się w 15-50 kroplach dwa lub trzy razy / 24 h. Czas trwania kursu terapeutycznego 25 dni..

Euphyllin

Gdy dystonii neurokrążeniowej towarzyszy uczucie braku powietrza, pacjentowi przepisuje się Euphyllin. Lek przyjmuje się doustnie. Maksymalna dawka to 150 mg. 1-3 p. / 24 h. Euphyllin należy przyjmować po posiłkach. Czas trwania kursu terapeutycznego - 5 dni - 3 miesiące.

Dzieciom powyżej 12 lat Euphyllin jest przepisywany w dawce 7–10 mg / kg / 24 h. Dzienna dawka podzielona jest na 5 dawek.

Evalar

Evalar przeznaczony jest dla osób, których praca wiąże się z wyczerpującym stresem fizycznym lub psychicznym.

Lek przyjmuje się doustnie, 10-15 ml. Najpierw należy go rozpuścić w 100 ml. schłodzona wrząca woda. Maksymalna dawka to 2 razy / 24 godziny, 15 minut przed posiłkiem. Czas trwania kursu terapeutycznego wynosi 20-30 dni. W razie potrzeby przedłuża się po 7-14 dniach..

kwas bursztynowy

Kwas bursztynowy jest bardzo korzystny dla osoby, u której zdiagnozowano dystonię neurokrążeniową. Maksymalna dawka dla osoby dorosłej to 0,5-3 tabletki. Czas trwania kursu terapeutycznego - 1 miesiąc.

Lekarstwo można przepisać w czasie ciąży. Przez okres 12-14 tygodni lek przyjmuje się w ilości 1/4 g / 24 godziny, kurs 10-dniowy.

W drugim trymestrze lek przyjmuje się od 24 do 26 tygodni. Na 3 - 10-25 dni przed rozwiązaniem obciążenia.

Maksymalna dopuszczalna dawka na cały okres ciąży wynosi do 7,5 g.

Rzeczy do zapamiętania

Kryzys naczyniowo-naczyniowy jest często wywoływany przez nadmierne stężenie hormonu, takiego jak adrenalina. Kiedy pojawia się stresująca sytuacja, obserwuje się jej silne uwolnienie do krwi.

Niektóre leki wpływają również na adrenalinę. Dlatego należy je traktować z wielką ostrożnością..

Możesz obniżyć swoją adrenalinę poprzez:

 • aktywność fizyczna;
 • odpowiednie odżywianie;
 • dobry wypoczynek.

Ponadto adrenalinę obniżają ziołowe wywary z waleriany, szałwii, mięty i melisy.

Lista wszystkich leków

Wszystkie leki zalecane dla VSD znajdują się na poniższej liście:

 1. Adaptol.
 2. Actovegin.
 3. Amitryptylina.
 4. Anaprilin.
 5. Andipal.
 6. Ascorutin.
 7. Atarax.
 8. Atenolol.
 9. Afobazol.
 10. Betahistyna.
 11. Betaserc.
 12. Bisoprolol.
 13. Vasobral.
 14. Valemidin.
 15. Waleriana.
 16. Validol.
 17. Valocordin.
 18. Valoserdin.
 19. Westinorm.
 20. Vinoxin.
 21. Winpocetyna.
 22. Miłorząb dwuklapowy.
 23. Glicyna.
 24. Grandaxin.
 25. Darsonval.
 26. Żeń-szeń.
 27. Zoloft.
 28. Cavinton.
 29. Krople zieleni.
 30. Clonazepam.
 31. Kombilipen.
 32. Concor.
 33. Corvalol.
 34. Cortexin.
 35. Lucetam.
 36. Magnezja.
 37. Magnez.
 38. Mexidol.
 39. Mexiprim.
 40. Meldonium.
 41. Mydocalm.
 42. Mildronate.
 43. Milgamma.
 44. Nalewka z piwonii.
 45. Kwas nikotynowy.
 46. Novopassit.
 47. Noopept.
 48. Nootropil.
 49. Noshpa.
 50. Panangin.
 51. Pantogam.
 52. Papazol.
 53. Persen.
 54. Pikamilon.
 55. Piracetam.
 56. Motherwort.
 57. Ryboksyna.
 58. Spazmalgon.
 59. Stresam.
 60. Stugeron.
 61. Tanakan.
 62. Tenoten.
 63. Teraligen.
 64. Troxevasin.
 65. Phezam.
 66. Phenazepam.
 67. Phenibut.
 68. Fenotropil.
 69. Fluoksetyna.
 70. Ceraxon.
 71. Cynaryzyna.
 72. Tsipralex.
 73. Cytoflawina.
 74. Citramon.
 75. Cigapan.
 76. Evalar.
 77. Eglonil.
 78. Elastyna.
 79. Eleutherococcus.
 80. Eltatsin.
 81. Eltsin.
 82. Anthonicin.
 83. Euphyllin.
 84. kwas bursztynowy.

Zalecenia dietetyczne

Terapia lekowa jest skuteczniejsza w połączeniu z dietą. W przypadku VSD zaleca się porzucenie wszystkiego wędzonego, tłustego, smażonego, pikantnego i konserwowego. Nacisk należy położyć na jedzenie warzyw i owoców.